JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Kvalitet och jämförelser / Kvalitetsdeklarationer / Parkskötsel

Parkskötsel

Vårt ansvar

Driftenheten inom Planeringskontoret ansvarar för skötseln av parker, lekplatser, stranden och naturmark. Detta görs bland annat genom gräsklippning, tömning av soptunnor, översyn av våra allmänna platser, blomsterplanteringar, strandrensning, flagghissning och dammar.

Vi planerar, bygger och underhåller kommunens gröna miljöer.

Vi erbjuder

  • Besiktning av lekplatser görs årligen på alla lekplatser och där fel som uppdagas åtgärdas omgående. Akuta fel åtgärdas löpande under året.
  • På kommunens hemsida finns möjlighet att lämna synpunkter och att göra felanmälningar gällande den gröna miljön. Om så önskas återkommer vi med bekräftelse på mottagen anmälan inom två arbetsdagar. Fel av akut karaktär åtgärdas omgående.
  • Gräsytor klipps antingen 1 gång varannan vecka (om behov föreligger) eller slaghackas 2 ggr/år. Naturmark har en restriktiv skötsel.
  • En lekplatsplan ligger till grund för upprustningen av lekplatserna och den sträcker sig fram till 2019.
  • Alla förändringar som rör nedtagningar av träd, plantering av nya träd, större buskage eller dagvattenhanteringar, dammar, d.v.s. det som rör den gröna miljön, ingår i den långsiktiga planeringen och i den processen tas dessa frågor upp.
  • Planteringen av sommarblommor i krukor är klar före midsommar.

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Lämna dina synpunkter via www.laholm.se eller Medborgarservice på telefon 0430-150 00.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan granskad den 11 januari 2021