JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Landsbygden är viktig för Laholm kommuns utveckling och attraktionskraft. Inte minst då 75 procent av kommunens invånare bor utanför tätorten Laholm och på landsbygden produceras många av de varor och tjänster som de flesta är beroende av.

Det lokala engagemanget som finns på landsbygden är avgörande för att bygga en hållbar utveckling och att stärka kommunens attraktionskraft. Landsbygdsutveckling handlar om att utveckla landsbygden och öka möjligheterna att kunna bo, verka och försörja sig där. Att stad och land samverkar på ett bra sätt är grundläggande för hur orten och regionen utvecklas. Vad som är landsbygd av Laholms kommun är definierat som ”alla områden/orter/byar förutom Laholms tätort”.

Vy över Genevad

Kommunens arbete med landsbygdsutvecklingen genomsyrar mer eller mindre alla verksamheter. För att underlätta kontaktvägar och samordning finns en landsbygdsutvecklare inom näringslivsenheten med huvudinriktning att:

  • vara kontaktperson och lots för att underlätta kontakter för landsbygden till/från kommunen,
  • planera möten med byalagsrådet, arrangera byalagsträffar och skapa invånardialog samt
  • stödja och initiera lämpliga projekt.

Landsbygdsutvecklingen i Laholms kommun ska utgå från varje bygds förutsättningar och ta tillvara på dem för att bidra till bygdens utveckling. Lite extra fokus ska det vara på insatser som underlättar för näringslivet på landsbygden och som stöttar nya idéer.

Det lokala engagemanget är viktigt och blir ledande för kommunens prioritering. Ju större lokalt engagemang det finns desto mer engagemang kan man förvänta sig av kommunen.

 (Mer om uppdraget under rubrik Dokument och Uppdrag landsbygdsutveckling)

Byalag och samhällsföreningar

I de flesta av kommunens tätorter finns byalag, samhällsföreningar eller liknande som verkar för lokal utveckling och samordning. Den viktigaste framgångsfaktorn är deras eldsjälars engagemang. Dessa hjältar som vill, hinner och orkar är kraften som gör skillnad och är direkt avgörande för framgångarna.

Stöd till byalag

Byalag och samhällsföreningar har en viktig roll för orters och bygders livskraft och utveckling, inte minst i rollen som bygdens representant och dialogpart till kommunen.

Det finns ett generellt ekonomiskt stöd på 5 000 kronor för byalag och samhällsföreningar att söka per år. Pengen är tänkt att underlätta för den löpande verksamheten och ytterligare stärka och förtydliga byalagens roll.

Under rubriken Dokument här på sidan finns mer information om stödet och blankett för ansökan.

Tätortspengar

I kommunens budget finns avsatt medel för försköning av den offentliga miljön och liknande insatser. Det är ett sätt kommunen har att skapa extra utrymme för något som behöver åtgärdas i orterna. Det kan handla om möjligheter till aktiviteter, uppfräschning av grönområde eller något helt annat. 

Även här spelar byalagen en viktig roll då de hjälper till att samordna invånarnas önskemål om vad som ska prioriteras. Ofta sker det i samband med byalagsträffarna.

Byalagsrådet

I byalagsrådet ingår representanter från byalag och andra lokala organisationer, som aktivt verkar för en samordning och utveckling av landsbygden och dess tätorter. Rådet planerar att ha två egna möten per år. Mötena planeras från gång till gång och värdskapet roterar mellan byalagen.

Byalagsrådet träffar kommunledningen en till två gånger per år. För att bland annat ta upp de aktuella frågor som diskuterats på byalagsrådet planeras mötena med kommunledningen tidsmässigt så de sker några veckor efter.

Projekt

Laholm kommuns näringslivsenhet och landsbygdsutvecklare har hygglig kunskap om stödformer som finns att söka nationellt och inom EU för landsbygdsutveckling. Laholms kommun har bland annat ett nära samarbete med LLUH - Lokalt Ledd Utveckling Halland. (Läs mer om LLUH under rubriken Länkar)

Kontakta vår landsbygdsutvecklare för kostnadsfri vägledning och stöd gällande landsbygdsfrågor.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 21 februari 2022