Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Byalagsträffar

Byalagsträffar och landsbygdsdialog

Laholms kommun arrangerar kontinuerligt byalagsträffar tillsammans med byalag och samhällsföreningar. För att alla invånare på landsbygden ska ges goda möjligheter att vara delaktiga planeras byalagsträffar med respektive ort/bygd minst vart annat år.

Byalagsträffar är en strukturerad form av invånardialog.

Inför byalagsträffarna är det speciellt intressant att få veta hur invånarna ser på sin närmiljö och hur den kan utvecklas. Därför genomförs ofta enkäter eller liknande. Landsbygdsdialogen ett av flera sätt som invånarna har att direkt påverka de kommunala verksamheterna.

På underliggande webbsidor dokumenteras genomförda byalagsträffar från 2019 och framåt.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 5 september 2019