JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Byalagsträffar / 2020-03-10 Skummeslövsstrand / Enkätsvar

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Enkätsvar

Sammanfattning enkätsvar Skummeslövsstrand 2020 

 
Antal besvarade enkäter: 73
0 - 15 år / 1 % (1 person)
16-25 år / 3 % (2 personer)
26-50 år / 41 % (30 personer)
51-65 år / 22 % (16 personer)
66- / 33 % (24 personer)
 
Kvinnor 48 %, män 51 % och annat alternativ 1 %
 
Nedan är ett försök att sammanfatta och gruppera inkomna svar. 
 

Vad är bäst med att bo i/kring Skummeslövsstrand?

Nära till… / 54
Natur, hav / 36
Serviceutbud / 15
Lugn, tryggt / 14
Kommunikationer, pendling / 12
Friluftslivet / 7
Gemenskap / 6
Barnaktiviteter, lekplatsen  / 4
Förskolan / 4
Bryggan / 4
Bilstrand / 4
Föreningslivet / 4
 

Största utmaningen med att bo i/kring Skummeslövsstrand?

Brist skolor / 17
Kollektivtrafik, tider / 14
Inga, allt är bra / 11
Förtätning, trafikproblem / 10
Serviceutbud / 10
Utbud för unga / 7
Tillgänglighet stranden / 6
Camping, bilar på stranden / 5
Gatubelysning / 5
Arbetsplatser nära / 4
Möteslokaler / 4
 

Förslag vad kommunen bör göra

Sporthall, friluftsliv, träning / 26
Bygg skolor / 17
Utbud, service stranden / 15
Belysning / 14
Håll snyggt, ordning / 9
Kollektivtrafik / 9
Möteslokal / 7
Trafiksäkerhet / 7
Bevara skog, grönområde / 7
Behåll men begränsa bilstranden / 6
Nej bilstrand / 6
Ja, bilstrand / 6
Cykelvägar / 5
Serviceutbud / 4
 

Förslag vad invånarna själva kan göra

Gemenskap, samverkan, delta / 16
Hålla rent o snyggt / 15
Engagera sig ideellt / 13
Handla lokalt / 11
Gör redan mycket / 10
Värdskap, stödja turism / 6
Utnyttja busstrafiken / 2
 

Vad behövs för att gynna näringslivet

Förenkla för etableringar / 7
Affärslokaler, p-platser / 6
Industritomter / 6
Serviceutbud / 6
Kollektivtrafik / 5
Handla lokalt / 4
Fler skolor / 3
Kontorshotell / 2
Attraktivt centrum / 2
Inflyttning, fler bostäder / 2
 

Vad behövs för de unga

Sporthall, utegym, skateramp, basket / 26
Aktivitetshus / 11
Kommunikationer / 10
Lekplatser (m väderskydd) / 6
Skolor / 6
Fler föreningar / 4
Strandaktiviteter / 4
Utveckla badet / 4
Utescen / 3
Trafiksäkerhet / 3
Cykelvägar, även terräng / 3

 

Önskas komplett rapport av enkätsvaren kontakta landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson, telefon 0430-156 07 eller mejl reino.jacobsson@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 5 november 2020