JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2020-03-10 Skummeslövsstrand / Enkätsvar

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Enkätsvar

Sammanfattning enkätsvar Skummeslövsstrand 2020 

 
Antal besvarade enkäter: 73
0 - 15 år / 1 % (1 person)
16-25 år / 3 % (2 personer)
26-50 år / 41 % (30 personer)
51-65 år / 22 % (16 personer)
66- / 33 % (24 personer)
 
Kvinnor 48 %, män 51 % och annat alternativ 1 %
 
Nedan är ett försök att sammanfatta och gruppera inkomna svar. 
 

Vad är bäst med att bo i/kring Skummeslövsstrand?

Nära till… / 54
Natur, hav / 36
Serviceutbud / 15
Lugn, tryggt / 14
Kommunikationer, pendling / 12
Friluftslivet / 7
Gemenskap / 6
Barnaktiviteter, lekplatsen  / 4
Förskolan / 4
Bryggan / 4
Bilstrand / 4
Föreningslivet / 4
 

Största utmaningen med att bo i/kring Skummeslövsstrand?

Brist skolor / 17
Kollektivtrafik, tider / 14
Inga, allt är bra / 11
Förtätning, trafikproblem / 10
Serviceutbud / 10
Utbud för unga / 7
Tillgänglighet stranden / 6
Camping, bilar på stranden / 5
Gatubelysning / 5
Arbetsplatser nära / 4
Möteslokaler / 4
 

Förslag vad kommunen bör göra

Sporthall, friluftsliv, träning / 26
Bygg skolor / 17
Utbud, service stranden / 15
Belysning / 14
Håll snyggt, ordning / 9
Kollektivtrafik / 9
Möteslokal / 7
Trafiksäkerhet / 7
Bevara skog, grönområde / 7
Behåll men begränsa bilstranden / 6
Nej bilstrand / 6
Ja, bilstrand / 6
Cykelvägar / 5
Serviceutbud / 4
 

Förslag vad invånarna själva kan göra

Gemenskap, samverkan, delta / 16
Hålla rent o snyggt / 15
Engagera sig ideellt / 13
Handla lokalt / 11
Gör redan mycket / 10
Värdskap, stödja turism / 6
Utnyttja busstrafiken / 2
 

Vad behövs för att gynna näringslivet

Förenkla för etableringar / 7
Affärslokaler, p-platser / 6
Industritomter / 6
Serviceutbud / 6
Kollektivtrafik / 5
Handla lokalt / 4
Fler skolor / 3
Kontorshotell / 2
Attraktivt centrum / 2
Inflyttning, fler bostäder / 2
 

Vad behövs för de unga

Sporthall, utegym, skateramp, basket / 26
Aktivitetshus / 11
Kommunikationer / 10
Lekplatser (m väderskydd) / 6
Skolor / 6
Fler föreningar / 4
Strandaktiviteter / 4
Utveckla badet / 4
Utescen / 3
Trafiksäkerhet / 3
Cykelvägar, även terräng / 3

 

Önskas komplett rapport av enkätsvaren kontakta landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson, telefon 0430-156 07 eller mejl reino.jacobsson@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 5 november 2020