JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2022-03-01 Veinge / Enkätsvar

Enkätsvar

Sammanfattning enkätsvar Veinge 2022 

 
Antal besvarade enkäter: 86
 
0 - 15 år / 27 % (23 person)
16-25 år / 2 % (2 personer)
26-50 år / 45 % (39 personer)
51-65 år / 10 % (8 personer)
66- / 16 % (14 personer)
 
Kvinnor 47 %, män 51 % och annat 2 %
 
Nedan är ett försök att sammanfatta och gruppera inkomna svar. (Färre än 3 är inte medtaget)
 
Vad är bäst med att bo i/kring Veinge?
Nära till mycket (tillgängligt) / 45
Lugnt, tryggt / 26
Serviceutbud / 18
Litet, lagom stort / 15
Förskola , skola / 13
Vet inte, finns inget / 5
Gemenskap, goda grannar / 4
Affären / 4
Utebadet / 4
 
Största utmaningen med att bo i/kring Veinge?
Inget, vet inte, är nöjd / 19
Otryggt, bus, skadegörelse / 11
Aktiviteter, mötesplatser / 11
Kollektivtrafik, bilberoende / 10
Cykelvägar / 5
Serviceutbud, nöje / 5
Avstånd / 3
 
Behövs för unga
Mötesplats, aktiviteter generellt / 16
Lekplatser; fler, större, bättre / 9
Fritids-/ungdomsgård; mer, bättre / 6
Utegym / 6
Cykelbanor / 4
Padelbana / 4
… och diverse enskilda förslag
 
Förslag vad kommunen bör göra
Tågstopp, stationsområdet / 17
Utegym / 17
Motionsslinga (upplyst), utveckla Neboslingan / 10
Utveckla Veingebadet; öppettider, aktiviteter / 8
Grillplats(-er) / 6
Lekplatser / 6
Padelbanor / 6
Offentliga miljön, grönområden / 6
Bygga lägenheter / 5
Cykelvägar / 5
Minska skadegörelsen, städa / 4
Hundrastgård, agilitybana / 4
Gör iordning ytan vid badet / 3
Kollektivtrafik / 3
 
Förslag vad invånarna själva kan göra
Ordna events / 12
Engagera sig (i byalaget) / 10
Hålla ordning, plocka skräp / 7
Aktivt föräldraskap / 3
Handla lokalt / 3
Vara ute mera (nattvandra, cykla, springa) / 3
Visa positiv attityd (sluta gnälla) / 3
 
Vad behövs för att gynna näringslivet
Tågstopp, station / 8
Events / 6
Inflyttning, bostadsbyggande / 4
Handla lokalt / 4
Möjligheter för företagen att synas mer / 3
 
Besök på lekplatserna
Bankgatan / 18
Äringsvägen / 12
Hagagatan / 9
Ågrens väg / 6
Solrosvägen / 3
 
A-läge
Mellan ICA, gamla stationen, kiosken / 22
Vid utebadet / 6
Skolan / 6
Nya stationsområdet / 3
 
Prioritering grillplats och utegym
Bra förslag / 70 (84,3 %)
Tveksamt, annat bör värderas först / 7 (8,4 %)

Ingen åsikt / 6 (7,2 %)

 

Önskas komplett rapport av enkätsvaren kontakta landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson, telefon 0430-156 07 eller mejl reino.jacobsson@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 8 mars 2022