JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2022-03-29 Våxtorp / Enkätsvar

Enkätsvar

Sammanfattning enkätsvar Våxtorp 2022 

 
Antal besvarade enkäter: 92
 
 - 15 år / 2 % (2 person)
16 - 25 år / 3 % (3 personer)
26 - 50 år / 32 % (29 personer)
51 - 65 år / 36 % (33 personer)
66 - / 27 % (25 personer)
 
Kvinnor 56 %, män 44 %
 
Nedan är ett försök att sammanfatta och gruppera inkomna svar. (Färre än 3 är inte medtaget)
 
Vad är bäst med att bo i/kring Våxtorp?
Utbud, service / 47
Nära till mycket / 38
Aktivitetsmöjligheter, föreningslivet / 34
Naturen, landsbygd / 27
Förskola , skola / 19
Lugnt, tryggt / 17
Gemenskap, goda grannar / 12
Äldreboende / 7
I utveckling, potential / 4
Affären / 3
 
Största utmaningen med att bo i/kring Våxtorp?
Kollektivtrafik, bilberoende / 42
Gång- & cykelvägar / 34
Trafiksäkerhet / 13
Vägunderhåll / 7
Inget direkt / 6
Tider idrottshall / 5
Glöms bort, låg prio / 5
Aktiviteter / 3
Distriktssköterska / 3
 
Behövs för unga
Mötesplats, fritidsgård / 29
Mer idrottshall / 17
Badmöjligheter / 8
Aktiviteter utom idrott / 8
Kollektivtrafik / 7
Föreningsliv / 6
Lekplatser; fler, större, bättre / 5
Finns mycket redan / 4
Cykelbanor / 3
Föräldraengagemang / 3
 
Förslag vad kommunen bör göra
Cykelvägar / 34
Förskola/skola / 19
Äldreboende / 18
Idrottshall / 15
Offentliga miljön, bl a centrum / 13
Kollektivtrafik / 11
Trafiksäkerhet / 9
Fritidsgård, mötesplats / 7
Lekplatser / 7
Förfallna hus, skrotbilar / 5
Föreningslivet / 5
Näringslivet inkl bygglov / 4
Rondellen / 4
Motionsslinga belysa / 4
Bostäder (tomter, lgh) / 3
 
Förslag vad invånarna själva kan göra
Engagera sig ideellt, samverka / 23
Ordna aktiviteter / 9
Inte skräpa ner/plocka skräp / 8
Handla lokalt / 6
Positiv attityd, välkomnande / 4
Vårda (det egna) / 4
Påverka beslut / 3
Gör nog redan / 3
 
Vad behövs för att gynna näringslivet
Handla lokalt / 10
Kollektivtrafik / 9
Lediga lokaler, mark / 7
Kommunalt engagemang / 6
Bredare utbud / 6
Inflyttning, bostadsbyggande / 5
Cykelvägar / 5
Marknadsföra det lokala / 5

 

Önskas komplett rapport av enkätsvaren kontakta landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson, telefon 0430-156 07 eller mejl reino.jacobsson@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 1 april 2022