JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2022-04-07 Vallberga / Enkätsvar

Enkätsvar

Sammanfattning enkätsvar Vallberga 2022 

 
Antal besvarade enkäter: 43
0 - 15 år / 5 % (2 person)
16-25 år / 5 % (2 personer)
26-50 år / 55 % (24 personer)
51-65 år / 30 % (13 personer)
66- / 5 % (2 personer)
 
Kvinnor 60 % och män 40 %
 
Nedan är ett försök att sammanfatta och gruppera inkomna svar. (Färre än 3 är inte medtaget)
 
Vad är bäst med att bo i/kring Vallberga?
Nära till mycket / 29
Serviceutbud / 24
Skola / 15
Gemenskap, goda grannar / 11
Fritidsutbud, föreningsliv / 10
Lugnt, tryggt / 4
Cykelvägar / 4
Vackert / 3
 
Största utmaningen med att bo i/kring Vallberga?
Trafiksäkerhet / 18
Kollektivtrafik, bilberoende / 11
Belysning / 5
Ovårdade fastigheter / 4
Promenadstråk / 4
Kriminalitet, droger / 3
 
Behövs för unga
Plats att hänga, fritidsgård / 15
Lekplats, utveckla Hålan / 11
Trafiksäkerhet, belysning / 7
Utveckla tennisbanan, padel / 4
Idrottshall / 3
 
Förslag vad kommunen bör göra
Trafiksäkerhet / 15
Promenadstråk / 14
Belysning cykelbanor / 8
Utveckla Hålan / 8
Nya tomter / 7
Utveckla tennisbanan, padel, multiarena / 5
Ovårdade fastigheter / 5
Kollektivtrafik / 4
Skötsel offentlig miljö / 4
 
Förslag vad invånarna själva kan göra
Engagemang, skapa aktiviteter / 8
Hålla, ordning, plocka skräp / 7
Ordning egna fastigheten / 6
Fixa naturstig, grillstuga / 6
Handla lokalt / 3
Gör mycket redan / 3
 
Utveckling Grushålan
Tak grillplats, vindskydd / 11
Rusta upp miljö, lekplats / 9
Fler leksaker / 9
Trappa / 7
Rutschkana (stor) / 5
Fler grillplatser (ex vid tornet) / 4
Bättre belysning / 3
 
Vad behövs för att gynna näringslivet
Lokaler, mark / 4

 

Önskas komplett rapport av enkätsvaren kontakta landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson, telefon 0430-156 07 eller mejl reino.jacobsson@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 12 april 2022