JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2022-06-18 Ahla / Enkätsvar

Enkätsvar

Sammanfattning enkätsvar Ahla 2022 
 
Antal besvarade enkäter: 12
0 - 15 år / 0 %
16-25 år / 8 % (1 person)
26-50 år / 25 % (3 personer)
51-65 år / 25 % (3 personer)
66- / 42 % (5 personer)
 
Kvinnor 50 % och män 50 %
 
Nedan är ett försök att sammanfatta och gruppera inkomna svar. (Färre än 2 är inte medtaget)
 
Vad är bäst med att bo i/kring Ahla?
Naturen, landet / 5
Avståndet till stan / 5
Grannar, sammanhållning / 3
Lugnt / 3
Skolan / 3
Gång- & cykelbana / 3
 
Största utmaningen med att bo i/kring Ahla?
Trafiksäkerhet / 5
Inget, det är bra / 3
Kommunikationer / 2
Bilberoende / 2
Återvinningscentralen / 2
 
Behövs för unga
Aktivitetsplats, fritidsgård / 4
Kommunikationer / 3
Internet kapacitet / 3
Utnyttja skolans möjligheter / 2
 
Förslag vad kommunen bör göra
Bevara, utveckla skolan / 6
Villatomter, bygga bostäder / 3
Vägbelysning / 2
Utegym, aktivitetsmöjligheter / 2
Stödja näringsliv, turism / 2
 
Förslag vad invånarna själva kan göra
Delta, engagera sig / 5
Bra som det är / 2
Byalaget gör mycket (redan) / 2
 
Vad behövs för att gynna näringslivet
(Kommunalt) stöd / 2
Bredband / 2
 
Aktivitetsförslag till byalaget
Tipspromenader / 4
Midsommarfirande och olika fester / 3
Bra som det är / 2
Loppis / 2
Studiecirklar och liknande / 2

Önskas komplett rapport av enkätsvaren kontakta landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson, telefon 0430-15607 eller reino.jacobsson@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 21 juni 2022