JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2022-09-22 Mellbystrand

2022-09-22 Mellbystrand

På byalagsträffen berättade projektledare Kristian Svärd om Mellbystrands vägar och gatubelysning.

När en vacker sensommarsol dalade ner bakom horisonten på torsdagskvällen bänkade sig 120 mellbystrandsbor för en två timmars byalagsträff. Under en inledande fika hälsade byalagets nya ordförande Bengt Söderquist alla välkomna, berättade om Mellbystrandsföreningen och introducerade kvällens moderator Reino Jacobsson.

Plats: Hökagården
Antal deltagare: 120 personer

Kvällen mötespunkter:

  • Kommunens landsbygdsutveckling
  • Enkätens svar
  • Kollektivtrafik
  • Hastighetsmätning
  • Aktuella planer (Agnes Marklund)
  • Vägar och belysning (Kristian Svärd)
  • Bryggföreningen (Bernt Karlsson)

I vanlig ordning hade byalagsträffen föregåtts av en enkät till alla hushållen i Mellbystrand och invånarnas svar var centrala för kvällens agenda. Reino berättade till att börja med om sitt arbete med landsbygdsutveckling, hur kommunen fungerar och hur man som kommuninvånare kan påverka politiker och tjänstemän. I enkätsvaren hade mellbystrandsborna tyckt till om vad som är bra och mindre bra med att bo i Mellbystrand, vad som behövs för att våra yngre ska trivas och vad kommunen respektive invånarna själva kan eller borde göra för orten. (Mer om enkätsvaren på nästa sida)

Kollektivtrafik

Hallandstrafikens linje 225 kommer i december få en lite annan sträckning och tillgängliggör resor till Mellby center, berättade Reino med hälsningar från trafikplanerarna på Hallandstrafiken.
Linjen kommer även få betydligt fler avgångar från dagens 14 dubbelturer måndag-fredag, till 21 dubbelturer måndag-torsdag, 23 dubbelturer fredag, 12 dubbelturer lördag och 8 dubbelturer söndag.

Aktuella planer

Kommunens översiktsplanerare Agnes Marklund redogjorde för aktuella planprocesser och visade illustrationer på hur de nya centrala delarna förväntas komma att se ut samt var vi befinner oss i den eventuella hotelletableringen.

Vägar och belysning

Vägar och gatubelysning är en viktig del för vilken ort som helst. I Mellbystrand, som över tid gått från sommarstugeidyll till stor året-runt-ort, finns en del utmaningar att klara ut vad gäller gator och ljus, och det bringade projektledare Kristian Svärd förtjänstfullt ljus över.

Bryggföreningen

Bryggföreningen och Bernt Karlsson berättade om deras outtröttliga engagemang för att få till en brygga. Från medlemmar och sponsorer har man fått ihop fantastiska 1,4 miljoner kronor! Som tillsammans med kommunens två miljoner plus indexuppräkning, bildar en god grund för finansieringen. Det är dock inte tillräckligt. Därför planeras en ansökan om projektmedel från Lokalt Ledd Utveckling Halland. Men inte ens då är det säkert att pengarna kommer räcka, så arbetet fortgår. Man hoppas kunna inviga bryggan nästa höst om allt faller på plats.

Hastighetsmätning

Stämningen under kvällen var lättsam och trevlig. Möjligen hettade det till något kring trafikanters höga hastigheter och deltagarnas misstro till de hastighetsmätningar som gjorts och som inte visar det allvar som byborna känner. Kraftfullare insatser från främst polisen önskas, men även att lokalinvånarna självmant blir bättre på att hålla hastighetsgränserna.

På frågan om var eventuellt nya hastighetsmätningar bör göras föreslog deltagarna Fasanvägen, Kustvägen, Mellbyvägen och Kolonivägen.

 

(Mötesanteckningar av Reino Jacobsson och avstämda med ordförande Bengt Söderquist)

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 27 september 2022