JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2022-09-22 Mellbystrand / Enkätsvar

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Enkätsvar

Sammanfattning enkätsvar Mellbystrand 2022 
 
Antal besvarade enkäter: 129
0 - 15 år / 0 %
16-25 år / 2 % (2 person)
26-50 år / 19 % (25 personer)
51-65 år / 28 % (36 personer)
66- / 51 % (66 personer)
 
Kvinnor 57 % och män 43 %
 
Året-runt-boende 95 %
 
Nedan är ett försök att sammanfatta och gruppera inkomna svar. (Färre än 5 är inte medtaget)
 
Vad är bäst med att bo i/kring Mellbystrand?
Läget; hav/strand, natur, miljö / 96
Nära (E6, natur, strand mm) / 60
Lugnt, tryggt / 34
Utbud, service (Maxi center mm) / 24
Hökafältet / 12
Grannar, sammanhållning / 6
Skolan / 6
Sommaraktiviteter/-utbud / 5
 
Största utmaningen med att bo i/kring Mellbystrand?
Kollektivtrafik, bilberoende / 27
Trafiksituation/-säkerhet / 25
Utbud, service, mötesplatser / 21
Förändringströghet / 17
Gatubelysning, vägunderhåll / 16
Trafikbuller, miljöproblem / 12
Händer för lite / 12
Skötsel strand, nedgångar, toa / 8
Inget, det är bra / 8
Lekplatser / 5
 
Behövs för unga
Plats att hänga, fritidsgård / 50
Lekplats (stor) / 26
Idrottplats/-hall, fotbollsplan / 15
Matställe (alt. till McDonald) / 10
Aktiva (idrotts-)föreningar / 5
Hökagården även för unga / 5
 
Förslag vad kommunen bör göra
Sätt fart på planer! (Centrumbildning) / 47
Stranden; utveckla/underhåll / 32
Hotellet fixa / 24
Brygga, kallbadhus / 16
Vägunderhåll, belysning / 9
Lekplats/-er (stor) / 8
Aktiviteter, events / 8
Underlätta för näringslivet / 8
Trafiksituation; cykelbanor, häckar / 7
Ordna trygghets-/senior-/äldreboende / 6
Kollektivtrafik / 5
Grönområden bevara/utveckla / 5
Bullerskydda (E6) / 5
 
Förslag vad invånarna själva kan göra
Delta, engagera sig / 22
Handla och nyttja lokalt /15
Hålla ordning, rent o snyggt / 13
Genomför aktiviteter/events / 9
Påverka (politiskt) / 6
Sluta (över-)klaga / 6
Vara goda ambassadörer / 5
 
Vad behövs för att gynna näringslivet
Genomför/underlätta för planer o ansökningar / 29
Plats för etablering / 16
Större utbud, bättre infrastruktur / 12
Hotell (och andra logianläggningar) / 12
Utveckla besöksmål, aktiviteter, marknader / 11
Handla lokalt / 7
 
Önskas komplett rapport av enkätsvaren kontakta landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson, telefon 0430-15607 eller reino.jacobsson@laholm.se
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 27 september 2022