JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2022-09-22 Mellbystrand / Enkätsvar

Enkätsvar

Sammanfattning enkätsvar Mellbystrand 2022 
 
Antal besvarade enkäter: 129
0 - 15 år / 0 %
16-25 år / 2 % (2 person)
26-50 år / 19 % (25 personer)
51-65 år / 28 % (36 personer)
66- / 51 % (66 personer)
 
Kvinnor 57 % och män 43 %
 
Året-runt-boende 95 %
 
Nedan är ett försök att sammanfatta och gruppera inkomna svar. (Färre än 5 är inte medtaget)
 
Vad är bäst med att bo i/kring Mellbystrand?
Läget; hav/strand, natur, miljö / 96
Nära (E6, natur, strand mm) / 60
Lugnt, tryggt / 34
Utbud, service (Maxi center mm) / 24
Hökafältet / 12
Grannar, sammanhållning / 6
Skolan / 6
Sommaraktiviteter/-utbud / 5
 
Största utmaningen med att bo i/kring Mellbystrand?
Kollektivtrafik, bilberoende / 27
Trafiksituation/-säkerhet / 25
Utbud, service, mötesplatser / 21
Förändringströghet / 17
Gatubelysning, vägunderhåll / 16
Trafikbuller, miljöproblem / 12
Händer för lite / 12
Skötsel strand, nedgångar, toa / 8
Inget, det är bra / 8
Lekplatser / 5
 
Behövs för unga
Plats att hänga, fritidsgård / 50
Lekplats (stor) / 26
Idrottplats/-hall, fotbollsplan / 15
Matställe (alt. till McDonald) / 10
Aktiva (idrotts-)föreningar / 5
Hökagården även för unga / 5
 
Förslag vad kommunen bör göra
Sätt fart på planer! (Centrumbildning) / 47
Stranden; utveckla/underhåll / 32
Hotellet fixa / 24
Brygga, kallbadhus / 16
Vägunderhåll, belysning / 9
Lekplats/-er (stor) / 8
Aktiviteter, events / 8
Underlätta för näringslivet / 8
Trafiksituation; cykelbanor, häckar / 7
Ordna trygghets-/senior-/äldreboende / 6
Kollektivtrafik / 5
Grönområden bevara/utveckla / 5
Bullerskydda (E6) / 5
 
Förslag vad invånarna själva kan göra
Delta, engagera sig / 22
Handla och nyttja lokalt /15
Hålla ordning, rent o snyggt / 13
Genomför aktiviteter/events / 9
Påverka (politiskt) / 6
Sluta (över-)klaga / 6
Vara goda ambassadörer / 5
 
Vad behövs för att gynna näringslivet
Genomför/underlätta för planer o ansökningar / 29
Plats för etablering / 16
Större utbud, bättre infrastruktur / 12
Hotell (och andra logianläggningar) / 12
Utveckla besöksmål, aktiviteter, marknader / 11
Handla lokalt / 7
 
Önskas komplett rapport av enkätsvaren kontakta landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson, telefon 0430-15607 eller reino.jacobsson@laholm.se
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: KS1
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 27 september 2022