JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2022-11-22 Lilla Tjärby / Enkätsvar

Enkätsvar

Sammanfattning enkätsvar Lilla Tjärby 2022 
 
Antal besvarade enkäter: 96
0 - 15 år / 2 % (2 personer)
16-25 år / 6 % (6 person)
26-50 år / 47 % (45 personer)
51-65 år / 27 % (26 personer)
66- / 18 % (17 personer)
 
Kvinnor 53 % och män 46 %, annat 1%
 
Nedan är ett försök att sammanfatta och gruppera inkomna svar. (Färre än 5 är inte medtaget)
 
Vad är bäst med att bo i/kring Lilla Tjärby?
Nära (stan, natur mm) / 56
Lugnt, tryggt / 41
Omgivning, natur, lantligt / 30
Lagom storlek / 19
Kommunikationer / 13
Grannar, sammanhållning / 13
Barnvänligt, förskola / 8
Aktivt, föreningsliv / 7
Butik / 5
 
Största utmaningen med att bo i/kring Lilla Tjärby?
Fortkörning, trafiksäkerhet / 20
Inget, vet ej / 14
Utbud, service / 14
Nedsläckningen, belysning / 12
Bilberoende, kommunikationer / 10
Aktiviteter, händer för lite / 8
 
Behövs för unga
Aktivitetsplatser / 24
Lekplats / 19
Plats att hänga, fritidsgård / 15
Belysning / 7
Arrangerade aktiviteter / 7
 
Förslag vad kommunen bör göra
Slinga runt sjön / 21
Aktiviteter/-platser / 18
Trafiksäkerhet / 11
Miljön; grönområde, bänkar mm / 10
Belysning; GC, utegym, slinga mm / 10
Lekplats, barnaktiviteter / 9
Tänd belysningen! / 8
Badplats, brygga / 7
Hundrastgård / 5
Utbud; service, butiker / 5
Hålla rent, avfallskorgar / 5
 
Förslag vad invånarna själva kan göra
Delta, engagera sig / 11
Ordna aktiviteter, events / 11
Hålla ordning, rent o snyggt / 10
Grannsamverkan, sluta gnälla / 7
Skräpplockar-/ röjardagar / 6
Hålla hastigheten, trafiksäkerhet / 6
 
Vad behövs för att gynna näringslivet
Utbud; service, butiker / 10
Handla lokalt, närodlat / 5
 
Engagerande aktiviteter för byalaget att arrangera
Loppis / 40
Skräpplockardag / 39
Fest med tema / 35
Tipspromenad / 29
Gemensam fysisk träning / 28
Brännbollsturnering / 22
Studiecirkel / 10
Annat / 11 (barn, quiz, drinkrunda, fotboll, odling, föräldraträffar)
 
Förslag för tennisbanan
Basket / 33
Bänkar och grillplats / 32
Tennisbana / 29
Flexibel användning / 24
Klätterplank / 24
Plank för bollspel / 23
Skateramp / 20
Boule / 18
Parcour / 17
BMX-bana / 16
Grönyta / 10
Beachvolley / 8
Annat / 19 (padel (6), isbana, multiarena, kickbike, odling, lekplats, konstgräs, minigolf)
 
Hjälpa till röja "hålan"
Nej / 23
Kanske / 44
Ja / 24
 
Önskas komplett rapport av enkätsvaren kontakta landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson, telefon 0430-15607 eller reino.jacobsson@laholm.se
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 28 november 2022