JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2023-02-07 Hishult / Enkätsvar

Enkätsvar Hishult

Sammanfattning enkätsvar Hishult 2023

 
Antal besvarade enkäter: 43
0 - 15 år / 2 % (1 personer)
16-25 år / 2 % (1 person)
26-50 år / 44 % (19 personer)
51-65 år / 26 % (11 personer)
66- / 26 % (11 personer)
 
Kvinnor 63 % och män 37 %
 
Nedan är ett försök att sammanfatta och gruppera inkomna svar. (Färre än 3 är inte medtaget)
 

Vad är bäst med att bo i/kring Hishult?

Naturen, landet / 33
Utbud, service (ICA) / 20
Lugnt, tryggt, tyst / 18
Skola, förskola / 14
Grannar, sammanhållning / 13
Nära till mycket / 5
Litenheten / 3
Aktivt, föreningsliv (byalaget) / 3
 

Största utmaningen med att bo i/kring Hishult?

Bilberoende, kommunikationer / 27
Avstånd / 15
Bortglömda (av kommunen) / 4
Hitta boende/lägenhet / 3
Träffa folk / 3
 

Behövs för unga

Fritidsgård/-ledare / 9
Mer aktiviteter / 8
Plats att hänga / 3
Ny idrottshall / 3
 

Förslag vad kommunen bör göra

Bygg lägenheter / 14
Bygg skolan / 9
Kollektivtrafik / 8
Bygg idrottshall, multiarena / 5
Underhåll vägarna / 3
Sköt om utemiljö, fastigheter / 3
 

Förslag vad invånarna själva kan göra

Fixa aktiviteter och delta / 10
Stötta byalaget / 6
Engagera sig, vara aktiv i föreningar / 5
Fortsätta att… / 5
Handla lokalt /  4
 

Vad behövs för att gynna näringslivet

Kollektivtrafik / 9
Marknadsföring, uppmuntran / 9
Bygga bostäder / 3
Förenkla regler /3
Subventionera etablering, bostad / 3
 
 
Önskas komplett rapport av enkätsvaren kontakta landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson, telefon 0430-15607 eller reino.jacobsson@laholm.se
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 14 februari 2023