JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2023-02-07 Hishult / Enkätsvar

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Enkätsvar Hishult

Sammanfattning enkätsvar Hishult 2023

 
Antal besvarade enkäter: 43
0 - 15 år / 2 % (1 personer)
16-25 år / 2 % (1 person)
26-50 år / 44 % (19 personer)
51-65 år / 26 % (11 personer)
66- / 26 % (11 personer)
 
Kvinnor 63 % och män 37 %
 
Nedan är ett försök att sammanfatta och gruppera inkomna svar. (Färre än 3 är inte medtaget)
 

Vad är bäst med att bo i/kring Hishult?

Naturen, landet / 33
Utbud, service (ICA) / 20
Lugnt, tryggt, tyst / 18
Skola, förskola / 14
Grannar, sammanhållning / 13
Nära till mycket / 5
Litenheten / 3
Aktivt, föreningsliv (byalaget) / 3
 

Största utmaningen med att bo i/kring Hishult?

Bilberoende, kommunikationer / 27
Avstånd / 15
Bortglömda (av kommunen) / 4
Hitta boende/lägenhet / 3
Träffa folk / 3
 

Behövs för unga

Fritidsgård/-ledare / 9
Mer aktiviteter / 8
Plats att hänga / 3
Ny idrottshall / 3
 

Förslag vad kommunen bör göra

Bygg lägenheter / 14
Bygg skolan / 9
Kollektivtrafik / 8
Bygg idrottshall, multiarena / 5
Underhåll vägarna / 3
Sköt om utemiljö, fastigheter / 3
 

Förslag vad invånarna själva kan göra

Fixa aktiviteter och delta / 10
Stötta byalaget / 6
Engagera sig, vara aktiv i föreningar / 5
Fortsätta att… / 5
Handla lokalt /  4
 

Vad behövs för att gynna näringslivet

Kollektivtrafik / 9
Marknadsföring, uppmuntran / 9
Bygga bostäder / 3
Förenkla regler /3
Subventionera etablering, bostad / 3
 
 
Önskas komplett rapport av enkätsvaren kontakta landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson, telefon 0430-15607 eller reino.jacobsson@laholm.se
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 14 februari 2023