JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2023-03-07 Skottorp / Enkätsvar

Enkätsvar Skottorp

Sammanfattning enkätsvar Skottorp 2023
 
Antal besvarade enkäter: 28
0 - 15 år / 0 % (0 personer)
16-25 år / 0 % (0 person)
26-50 år / 71 % (20 personer)
51-65 år / 18 % (5 personer)
66- / 11 % (3 personer)
 
Kvinnor 61 % och män 39 %
 
Nedan är ett försök att sammanfatta och gruppera inkomna svar. (Färre än 3 är inte medtaget)
 
Vad är bäst med att bo i/kring Skottorp?
Nära till mycket (E6) / 25
Litenheten / 9
Skola, förskola / 9
Lugnt, tryggt / 8
Gemenskap, byanda / 5
 
Största utmaningen med att bo i/kring Skottorp?
Bilberoende, kommunikationer / 10
Trafiksäkerhet / 10
Ljud (E6) / 6
Utbud (mataffär) / 6
Aktiviteter / 4
 
Behövs för unga
Plats för organiserade aktiviteter / 11
Skatepark/-ramp (hel) / 6
Föreningsliv / 4
Pulkabacke / 3
 
Förslag vad kommunen bör göra
Cykelbanor (Ö Karup/Hasslöv) / 6
Utbud (mataffär) / 6
Kollektivtrafik / 5
Ta bort tunga trafiken centralt / 5
Gångstråk, löparbanor / 5
Ljudvall / 4
Rusta upp lekplatser / 4
Trafiksäkerhet / 4
Verksamhetsmark / 3
Ungdomsaktiviteter / 3
Skynda på Haga /3
Upprustning offentlig miljö / 3
 
Förslag vad invånarna själva kan göra
Fixa aktiviteter och delta / 10
Stötta& engagera sig i byalaget / 6
Sköta om sina fastigheter / 3
Tipspromenader / 3
Starta verksamheter (affär, café) / 3 
 
Vad behövs för att gynna näringslivet
Matbutik / 3
Lokaler/mark för verksamheter / 3
 
Önskas komplett rapport av enkätsvaren kontakta landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson, telefon 0430-15607 eller reino.jacobsson@laholm.se
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 10 mars 2023