JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2023-04-20 Knäred / Enkätsvar

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Enkätsvar Knäred

Sammanfattning enkätsvar Knäred 2023
 
Antal besvarade enkäter: 51
0 - 15 år / 0 % (0 personer)
16-25 år / 4 % (2 person)
26-50 år / 25 % (13 personer)
51-65 år / 22 % (11 personer)
66- / 49 % (25 personer)
 
Kvinnor 61 %, män 37 %, annat 2 %
 
Nedan är ett försök att sammanfatta och gruppera inkomna svar. (Färre än 3 är inte medtaget)
 
Vad är bäst med att bo i/kring Knäred?
Naturen / 42
Utbud & service / 17
Lugnt, tryggt / 10
Aktivitetsmöjligheter / 9
Närhet till mycket /9 
Föreningsliv, mötesplatser / 6
Grannsämja / 4
 
Största utmaningen med att bo i/kring Knäred?
Kollektivtrafik / 20
Tågstopp dröjer / 13
Bilberoende / 10
Risk utbud/service minskar / 5
Ingen/dålig utveckling / 5
Långt till service, nöje / 5
Inget, det är bra / 3
 
Behövs för unga
Fritidsgård, plats att hänga / 22
Fritidsaktiviteter (inte bara sport) / 13
Kollektivtrafik, skjuts till aktiviteter / 5
Skatepark/-ramp / 3
Lekplatser / 3
Filmvisning bygdegården / 3
 
Förslag vad kommunen bör göra
Tågstopp, kollektivtrafik / 28
Stötta företag & etableringar / 8
Bevara, fortsätta (inte minska) / 5
Bostäder (låg hyra) / 5
Fritidsgård / 4
Sköta offentliga miljön / 4
Rusta upp/vårda fastigheter / 4
Ny/renovera förskola/skola / 3
Ställplatser, laddstolpar / 3
Åldringsvård (bevara, utveckla) / 3
 
Förslag vad invånarna själva kan göra
Engagera sig, delta / 10
Handla lokalt / 9
Gör mycket redan / 8
Samarbete föreningar / 5
Sköta om tomter, fastigheter / 3
Prata väl, marknadsföra / 3
 
Vad behövs för att gynna näringslivet
Tågstopp, kollektivtrafik / 22
Gynna företagen, handla lokalt / 6
Mark, lokaler / 5
Kommunal prioritering / 5
Utveckla turismen / 3
Bostäder / 3
 
Önskas komplett rapport av enkätsvaren kontakta landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson, telefon 0430-15607 eller reino.jacobsson@laholm.se
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 25 april 2023