JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog

Landsbygdsdialog och byalagsträffar

Invånarnas inflytande och möjlighet att påverka är en viktig del i kommunens gemensamma resultatmål. Invånarna och kommunens medarbetare ska känna sig delaktiga i det som händer i kommunen. Därför finns flera olika sätt att påverka de kommunala verksamheterna och utvecklingen av den ort där de bor.
(Mer om "Så kan du påverka" under Länkar).

Laholms kommun arrangerar tillsammans med byalag och samhällsföreningar kontinuerligt olika träffar. För att alla invånare på landsbygden ska ges goda möjligheter att vara delaktiga har kommunen delats in i områden där främst tätorter styrt indelningen.
Minst vart annat år är det tänkt att hålla byalagsträff med respektive område. Tyvärr har pandemin hindrat detta under en period.

Inför byalagsträffar är det speciellt intressant att få veta hur man ser på sin närmiljö och hur den kan utvecklas, därför genomförs ofta enkäter eller liknande. I landsbygdsdialogen får medborgarna möjlighet att direkt påverka de kommunala verksamheterna i samverkan med kommunens representanter.

Byalagsträffar är en strukturerad form av invånardialog.

Kontakt byalag

Det är många personer som är ideellt engagerade i byalagen. Vill man ha kontakt med ett byalag är e-post det som i första hand rekommenderas. Alternativa kontaktvägar kan eventuellt sökas via föreningarnas hemsidor.

ByalagKontaktpersonE-post
Ahla byalag Ingvar Birgersson ingvarbirgersson1942@gmail.com
Edenberga byalag Jörgen Dahlström jorgen-dahlstrom@telia.com
Genevad byalag Joakim Jensen jocke-ace@hotmail.se
Göstorps trivselförening Jan Fagerholm janfagerholm_konst@hotmail.com
Hasslöv byalag Eva-Lott Uhlin uhlins@telia.com
Hishults byalag Carina Wickander carinatweety@hotmail.com
Knäreds samhällsförening Jonas Hellsten styrelsen@knared.nu
Lilla Tjärby byalag Linda Karlstrand lindakarlstrand@hotmail.com
Mellbystrandsföreningen Anette Knutsson  tk@laholm.com
Mästocka samhällsförening Christer Nyström mestockabygg@hotmail.com
Ränneslöv byalag Malin Nilsson  malin@malinstradgardstj.se
Skogaby byalag Mats Jönsson mats.skogaby@gmail.com
Skottorps byalag Caroline Persson skottorpsbyalag@gmail.com
Skummeslövsstrands badortsförening Gert Olsson gert@badortsforeningen.se
Vallberga byalag Marita Björk marita@trydells.se
Veinge byalag  Johanna Nord veingebyalag@hotmail.com
Våxtorps byalag Dag Gustavsson dagswy@yahoo.com
Ysby bygdelag John Bengtsson ysbybygdelag@gmail.com

 

Planerade och senaste genomförda byalagsträffar

2022
8/2 Vallberga
1/3 Veinge
29/3 Våxtorp
26/4 Genevad
24/5 Skogaby
21/6 Ahla
22/9 Mellbystrand
25/10 Ysby
22/11 Lilla Tjärby

2023
7/2 Hishult
7/3 Skottorp
18/4 Knäred
16/5 Hasslöv
20/6 Ränneslöv
19/9 Skummeslövsstrand
24/10 Göstorp
21/11 Mästocka

2021
Inga byalagsträffar genomförda pga coronasituationen.

2020
29/10 Göstorp
14/10 Mästocka
10/3 Skummeslövsstrand
11/2 Ränneslöv

2019
13/11 Hasslöv
15/10 Knäred
18/9 Skottorp
3/9 Hishult
28/5 Lilla Tjärby

På underliggande webbsidor dokumenteras genomförda byalagsträffar från 2019 och framåt.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 11 november 2021