JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Organisation / Kommunledningskontor

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kommunledningskontor

Kostverksamheten, som ingår i internservice, har fått många utmärkelser under de senaste åren.

Kommunledningskontoret är indelat i fem enheter: ekonomi, IT, internservice, kommunikation och personal.
Kontoret ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde.

Ekonomienhet

Ekonomienheten samordnar kommunens ekonomistyrning och ger stöd och vägledning till verksamheterna.

Ansvaret för ekonomistyrningen består av att sammanställa och ta fram beslutsunderlag för bland annat budget, övrig ekonomisk planering, uppföljningar, delårsrapport och årsredovisning.

Andra uppgifter är finansförvaltning, administration av donationsfonder, systemförvaltning och kontroller.

Enheten svarar även för upphandlingsverksamheten samt löpande ekonomiadministration såsom fakturahantering, debiteringar, kravverksamhet och bokföring.

IT-enhet

IT-enheten ansvarar för upphandling och drift av verksamhetsövergripande programvaror. Enheten servar också verksamheterna med inköp och service av teknisk utrustning.

Internservice

Internservice består av flera serviceverksamheter. Här ingår den samlade kostverksamheten för kommunens förskolor, skolor och äldreboende och leds av tre kostområdeschefer.

Internservice har också ansvar för interna transporter, kommunens fordonspark, verkstad/förråd, bilpool samt kontorsservice. Verksamheterna leds av en transport- och fordonschef.

Kommunikationsenhet

Kommunikationsenheten är en enhet inom kommunledningskontoret och är i flera avseenden kommunens "ansikte utåt och inåt".

Utåt eftersom den omfattar såväl telefonväxel som Medborgarservice inklusive konsumentvägledning. Enheten har också det övergripande ansvaret för kommunens webbplats, framställning av redaktionellt material och marknadsföring.

Inåt eftersom enheten jobbar med intern telefoni, grafisk profil och stöd för verksamheternas kommunikation.

Enheten har också en aktiv roll vid allvarliga händelser.

Personalenhet

Personalenhetens uppdrag består av strategiskt utvecklingsarbete och verksamhetsstöd samt ansvar för säkerställandet av kommunens personalpolitik, personalförsörjning, kompetensutveckling, ledarutveckling, arbetsmiljö, organisationsfrågor, lönebildning, avtal och förhandlingar, löneadministration och systemförvaltning, pensions- och försäkringsfrågor samt ge stöd vid rekrytering och personalsociala frågor.

För den politiska styrningen svarar personalutskottet, som är ett utskott under kommunstyrelsen.

Politisk styrning

Vill du veta vem som styr i kommunstyrelsen klickar du på länken "Kommunstyrelse" på denna sida.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: AY5
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan uppdaterad den 3 juni 2020