Du är här: Start / Om kommunen / Organisation / Kommunledningskontor

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kommunledningskontor

Förstora bilden - Lagaholmsskolans_kok_2013-11-11.jpg

Kostverksamheten, som ingår i internservice, har fått många utmärkelser under de senaste åren.

Kommunledningskontoret är indelat i fem enheter: ekonomi, IT, internservice, kommunikation och personal.
Kontoret ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde.

Ekonomienhet

Ekonomienheten samordnar kommunens ekonomistyrning och ger stöd och vägledning till verksamheterna.

Ansvaret för ekonomistyrningen består av att sammanställa och ta fram beslutsunderlag för bland annat budget, övrig ekonomisk planering, uppföljningar, delårsrapport och årsredovisning.

Andra uppgifter är finansförvaltning, administration av donationsfonder, systemförvaltning och kontroller.

Enheten svarar även för upphandlingsverksamheten samt löpande ekonomiadministration såsom fakturahantering, debiteringar, kravverksamhet och bokföring.

IT-enhet

IT-enheten ansvarar för upphandling och drift av verksamhetsövergripande programvaror. Enheten servar också verksamheterna med inköp och service av teknisk utrustning.

Internservice

Internservice består av flera serviceverksamheter. Här ingår den samlade kostverksamheten för kommunens förskolor, skolor och äldreboende och leds av tre kostområdeschefer.

Internservice har också ansvar för interna transporter, kommunens fordonspark, verkstad/förråd, bilpool samt kontorsservice. Verksamheterna leds av en transport- och fordonschef.

Kommunikationsenhet

Kommunikationsenheten är en enhet inom kommunledningskontoret och är i flera avseenden kommunens "ansikte utåt och inåt".

Utåt eftersom den omfattar såväl telefonväxel som Medborgarservice inklusive konsumentvägledning. Enheten har också det övergripande ansvaret för kommunens webbplats, framställning av redaktionellt material och marknadsföring.

Inåt eftersom enheten jobbar med intern telefoni, grafisk profil och stöd för verksamheternas kommunikation.

Enheten har också en aktiv roll vid allvarliga händelser.

Personalenhet

Personalenhetens uppdrag består av strategiskt utvecklingsarbete och verksamhetsstöd samt ansvar för säkerställandet av kommunens personalpolitik, personalförsörjning, kompetensutveckling, ledarutveckling, arbetsmiljö, organisationsfrågor, lönebildning, avtal och förhandlingar, löneadministration och systemförvaltning, pensions- och försäkringsfrågor samt ge stöd vid rekrytering och personalsociala frågor.

För den politiska styrningen svarar personalutskottet, som är ett utskott under kommunstyrelsen.

Politisk styrning

Vill du veta vem som styr i kommunstyrelsen klickar du på länken "Kommunstyrelse" på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan uppdaterad den 3 juni 2020

Kontakt

Kommunchef

Anders Einarsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 04
Mobil: 073-695 71 67
Humlegången 6
312 80 Laholm

Ekonomichef

Kristoffer Dehlin
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 70
Humlegången 6
312 80 Laholm

IT-chef

Conny Ottosson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 66
Mobil: 073-082 57 91
Humlegången 6
312 80 Laholm

Verksamhetschef

Lisa Larsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-156 90
Mobil: 073-069 99 61
Humlegången 6
312 80 Laholm

Enhetschef för medborgar- och kontorsservice samt landsbygdsutvecklare

Reino Jacobsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-156 07
Mobil: 070-517 71 77
Humlegången 6
312 80 Laholm

Länk