JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Organisation / Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Medborgarservice är en enhet i kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelsens förvaltning består av fem verksamheter: personal, näringsliv/destination, kansli, IT och ekonomi.  

Verksamhet ekonomi

Verksamhet ekonomi samordnar kommunens ekonomistyrning och ger stöd och vägledning till förvaltningarna..

Ansvaret för ekonomistyrningen består av att sammanställa och ta fram beslutsunderlag för bland annat budget, övrig ekonomisk planering, uppföljningar, delårsrapport och årsredovisning.

Andra uppgifter är finansförvaltning, administration av donationsfonder, systemförvaltning och kontroller.

Enheten svarar även för upphandlingsverksamheten samt löpande ekonomiadministration såsom fakturahantering, debiteringar, kravverksamhet och bokföring.

Verksamhet IT

Verksamhet IT ansvarar för upphandling och drift av verksamhetsövergripande programvaror. Verksamheten servar också förvaltningarna med inköp och service av teknisk utrustning.

Verksamhet kansli

Verksamhet kansli består av fem enheter: kommunikation, medborgarservice, kontorsservice, säkerhet och upphandling.

Kommunikation

Enheten har det övergripande ansvaret för kommunens webbplats, grafisk profil, framställning av redaktionellt material, marknadsföring och stöd för förvaltningarnas kommunikation.

Enheten har också en aktiv roll vid allvarliga händelser.

Medborgarservice

Medborgarservice är i mångt och mycket kommunens ansikte utåt. Enheten ansvarar för telefonväxel, ger service och information i kommunala frågor och svarar för kommunens konsumentvägledning.

Säkerhet 

Enheten arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor. Ansvarsområdena är brottsförebyggande frågor, internt skydd, informationssäkerhet, säkerhetsskydd, krisberedskap och civilt försvar. De tre sistnämnda områdena är styrda av olika lagstiftningar och det är tydligt reglerat vad kommunen ska arbeta med.

Laholms kommun ansvarar för att viktig samhällsservice fungerar både i vardagen och vid olika samhällsstörningar/kriser. Enheten har en aktiv och ledande roll i detta arbete både före, under och efter en kris.

Upphandling

Enheten har ingen tillsatt chef i dagsläget utan ansvaring för verksamheten är kommunens ekonomichef Kristoffer Dehlin. Hans kontaktuppgifter hittar du till höger på en dator eller längst ner på en mobiltelefon.

Verksamhet näringsliv/destination

Verksamheten har det övergripande ansvaret för kommunens arbete med näringslivsfrågor (starta, etablera och/eller utveckla företag) samt kommunens arbete med att utveckla destinationen Laholms kommun som besöksmål.

Verksamhet personal

Verksamhet personals uppdrag består av strategiskt utvecklingsarbete och verksamhetsstöd samt ansvar för säkerställandet av kommunens personalpolitik, personalförsörjning, kompetensutveckling, ledarutveckling, arbetsmiljö, organisationsfrågor, lönebildning, avtal och förhandlingar, löneadministration och systemförvaltning, pensions- och försäkringsfrågor samt ge stöd vid rekrytering och personalsociala frågor.

För den politiska styrningen svarar personalutskottet, som är ett utskott under kommunstyrelsen.

Organisationsbild

Klicka på dokumentet på denna sida så ser du hur kommunstyrelsen är organiserad.

Politisk styrning

Vill du veta vem som styr i kommunstyrelsen klickar du på länken "Kommunstyrelse" på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 16 augusti 2021