JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Organisation / Kommunstyrelsens förvaltning

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kommunstyrelsens förvaltning

Medborgarservice är en enhet i kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelsens förvaltning bestpr av fem verksamheter: pesonal, näringsliv/destination, kansli, IT och ekenomi.  

Verksamhet ekonomi

Verksamhet ekonomi samordnar kommunens ekonomistyrning och ger stöd och vägledning till förvaltningarna..

Ansvaret för ekonomistyrningen består av att sammanställa och ta fram beslutsunderlag för bland annat budget, övrig ekonomisk planering, uppföljningar, delårsrapport och årsredovisning.

Andra uppgifter är finansförvaltning, administration av donationsfonder, systemförvaltning och kontroller.

Enheten svarar även för upphandlingsverksamheten samt löpande ekonomiadministration såsom fakturahantering, debiteringar, kravverksamhet och bokföring.

Verksamhet IT

Verksamhet IT ansvarar för upphandling och drift av verksamhetsövergripande programvaror. Verksamheten servar också förvaltningarna med inköp och service av teknisk utrustning.

Verksamhet kansli

Verksamhet kansli består av fem enheter: kommunikation, Medborgar- och kontorsservice, säkerhet och upphandling.

Kommunikation

Enheten har det övergripande ansvaret för kommunens webbplats, grafisk profil, framställning av redaktionellt material, marknadsföring och stöd för förvaltningarnas kommunikation.

Enheten har också en aktiv roll vid allvarliga händelser.

Medborgar- och kontorsservice

Medborgarservice är i mångt och mycket kommunens ansikte utåt. Enheten ansvarar för telefonväxel, ger service och information i kommunala frågor och svarar för kommunens konsumentvägledning.

Säkerhet 

Enheten arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor. Ansvarsområdena är brottsförebyggande frågor, internt skydd, informationssäkerhet, säkerhetsskydd, krisberedskap och civilt försvar. De tre sistnämnda områdena är styrda av olika lagstiftningar och det är tydligt reglerat vad kommunen ska arbeta med.

Laholms kommun ansvarar för att viktig samhällsservice fungerar både i vardagen och vid olika samhällsstörningar/kriser. Enheten har en aktiv och ledande roll i detta arbete både före, under och efter en kris.

Upphandling

 

Verksamhet näringsliv/destination

Verksanheten har det övergripande ansvaret för kommunens arbete med näringslivsfrågor (starta, etablera och/eller utveckla företag) samt kommunens arbete med att utveckla destinationen Laholms kommun som besöksmål.

Verksamhet personal

Verksamhet personals uppdrag består av strategiskt utvecklingsarbete och verksamhetsstöd samt ansvar för säkerställandet av kommunens personalpolitik, personalförsörjning, kompetensutveckling, ledarutveckling, arbetsmiljö, organisationsfrågor, lönebildning, avtal och förhandlingar, löneadministration och systemförvaltning, pensions- och försäkringsfrågor samt ge stöd vid rekrytering och personalsociala frågor.

För den politiska styrningen svarar personalutskottet, som är ett utskott under kommunstyrelsen.

Organisationsbild

Klicka på dokumentet på denna sida så ser du hur kommunstyrelsen är organiserad.

Politisk styrning

Vill du veta vem som styr i kommunstyrelsen klickar du på länken "Kommunstyrelse" på denna sida.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: YVA
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 8 januari 2021