JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Organisation / Planeringskontor

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Planeringskontor

Driftenheten inom planeringskontoret ansvarar bland annat för Ahla återvinningscentral.

Verksamheten inom planeringskontoret är en del av kommunstyrelsens ansvarsområde.
Verksamheten vilar på tre ben: driftenhet, kanslienhet och strategienhet.

Driftenhet

Enheten ansvarar för den offentliga miljön, exempelvis parker, grönområden, strand- och naturområden, avfallshantering - främst drift av Ahla återvinningscentral – samt anläggnings- och underhållsarbeten för gator och vägar.

Kanslienhet

På kanslienheten diarieförs och registreras handlingar. Här finns även kommunsekreterare och kommunarkivarie. Enheten ansvarar också för debitering av renhållning.

Strategienhet

Strategienheten jobbar med av rad olika områden av strategisk karaktär som exempelvis mark- och fastighetsfrågor, miljöfrågor, trafikplanering, övergripande planering och avfallsfrågor. Enheten ska således blicka framåt inom en rad områden för att stärka kommunens långsiktiga utveckling.

Politisk styrning

Vill du veta vem som styr i kommunstyrelsen klickar du på länken "Kommunstyrelse" på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan granskad den 10 april 2018