Du är här: Start / Om kommunen / Organisation / Samhällsbyggnadskontor

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Samhällsbyggnadskontor

Förstora bilden - oahussyd.jpg

Samhällsbyggnadskontoret är den instans du ska vända dig till om du exempelvis vill bygga nytt eller göra förändringar på ditt befintliga hus.

Miljö- och byggnadsnämnden handhar två verksamheter, miljö och samhällsbyggnad. Samhällsbyggnadskontorets hvuduppgifter är att på nämndens uppdrag utföra plan- och bygglagens uppgifter, vilket innebär att kontoret svarar för den fysiska planeringen, kommunens kart- och mätverksamhet samt kommunens bygglovshantering.

Kontorets plangrupp handhar detaljplaneärenden. Planerna kan handla om allt från att skapa möjligheter för ett nytt bostadsområde eller verksamhetsområde till att justera förutsättningarna för en enskild bostadsfastighet.

Mätgruppen framställer kommunens alla kartor, utför husutsättningar svarar för adressättningen inom kommunen etc.

Kontorets bygglovgrupp handlägger bygglov, rivningslov, marklov, startbesked och svarar för tillsynen enligt plan- och bygglagen.

Under ett år handläggs cirka 500 lovärenden och 350 startbesked.

Politisk styrning

Vill du veta vem som styr i miljö- och byggnadsnämnden klickar du på länken "Miljö- och byggnadsnämnd" på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan granskad den 10 april 2018

Kontakt

Verksamhetschef

Charlotta Hansson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 84
Mobil: 070-545 38 02
Humlegången 6
312 80 Laholm

Länk