JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Organisation / Samhällsbyggnadskontor

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Samhällsbyggnadskontor

Samhällsbyggnadskontoret är den instans du ska vända dig till om du exempelvis vill bygga nytt eller göra förändringar på ditt befintliga hus.

Miljö- och byggnadsnämnden handhar två verksamheter, miljö och samhällsbyggnad. Samhällsbyggnadskontorets hvuduppgifter är att på nämndens uppdrag utföra plan- och bygglagens uppgifter, vilket innebär att kontoret svarar för den fysiska planeringen, kommunens kart- och mätverksamhet samt kommunens bygglovshantering.

Kontorets plangrupp handhar detaljplaneärenden. Planerna kan handla om allt från att skapa möjligheter för ett nytt bostadsområde eller verksamhetsområde till att justera förutsättningarna för en enskild bostadsfastighet.

Mätgruppen framställer kommunens alla kartor, utför husutsättningar svarar för adressättningen inom kommunen etc.

Kontorets bygglovgrupp handlägger bygglov, rivningslov, marklov, startbesked och svarar för tillsynen enligt plan- och bygglagen.

Under ett år handläggs cirka 500 lovärenden och 350 startbesked.

Politisk styrning

Vill du veta vem som styr i miljö- och byggnadsnämnden klickar du på länken "Miljö- och byggnadsnämnd" på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan granskad den 10 april 2018