JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Organisation / Socialförvaltningen

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Socialförvaltningen

Äldreomsorgen är en betydelsefull del av socialförvaltningens verksamhet.

Socialnämnden ansvarar för socialförvaltningens verksamhet. 
Socialförvaltningen äger ett grundläggande ansvar att tillgodose kommuninvånarnas behov av stöd och hjälp i livets samtliga skeenden.

Förvaltningen förmedlar tidiga insatser, vård, rehabilitering samt sjukvård och vänder sig till målgrupperna: barn och unga, personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning samt äldre.

Socialförvltningen  ansvarar även för ekonomiskt bistånd. Men serveringstillstånd och tillsyn vid försäljning av alkohol, tobak och läkemedel, som tidigare också låg under socialtjänsten, handläggs av samhällsbyggnadsnämnden. 

Socialnämnden har slagit fast nedanstående kärnvärden som skall genomsyra utvecklingen av verksamheten:

  • medborgare och brukare skall äga ett starkt inflytande i enskilda ärenden och i utvecklingen av sektorn - "allt som brukaren kan göra eller besluta själv ska brukaren göra eller besluta själv".
  • användande av modern teknik och hjälpmedel ska öka individens självständighet och öka personalens förutsättningar att möta brukarna i samtal och social aktivitet "allt som kan utföras av tekniken ska utföras av tekniken!"

Uppdelad på verksamheter

Socialförvaltningen vilar på fyra verksamhetsben: kvalitet och utveckling, barn,vuxna och familj, funktionsnedsatta/HSL samt senior.

Vem som är chef för respektive enhet framgår av kontaktuppgifterna på denna sida.

Via dokumentet på sidan ser du hur organisationen är uppbyggd.

Organisationsbild

Klicka på dokumentet på denna sida så ser du hur socialförvaltningen är organiserad.

Politisk styrning

Vill du veta vem som styr i socialnämnden klickar du på länken "Socialnämnd" på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Peter Simerholt
Sidan uppdaterad den 7 januari 2021