JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Organisation / Socialtjänst

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Socialtjänst

Äldreomsorg är en betydelsefull del av socialtjänstens verksamhet.

Socialnämnden ansvarar för socialtjänstens verksamhet. 
Socialtjänsten äger ett grundläggande ansvar att tillgodose kommuninvånarnas behov av stöd och hjälp i livets samtliga skeenden.

Verksamheten förmedlar tidiga insatser, vård, rehabilitering samt sjukvård och vänder sig till målgrupperna: barn och unga, personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning samt äldre.

Socialtjänsten ansvarar även för ekonomiskt bistånd. Men serveringstillstånd och tillsyn vid försäljning av alkohol, tobak och läkemedel, som tidigare också låg under socialtjänsten, handläggs sedan början av 2018 av miljö- och byggnadsnämnden. 

Socialnämnden har slagit fast nedanstående kärnvärden som skall genomsyra utvecklingen av verksamheten:

  • medborgare och brukare skall äga ett starkt inflytande i enskilda ärenden och i utvecklingen av sektorn - "allt som brukaren kan göra eller besluta själv ska brukaren göra eller besluta själv".
  • användande av modern teknik och hjälpmedel ska öka individens självständighet och öka personalens förutsättningar att möta brukarna i samtal och social aktivitet "allt som kan utföras av tekniken ska utföras av tekniken!"

Uppdelad på enheter

Socialtjänstens verksamhet är uppdelad på tre enheter: kvalitets- och utvecklingsenhet, socialkontor och resurscentrum. Den senare verksamheten är i sin tur tudelad med barn, unga och vuxna som en del och äldre, inklusive förebyggande åtgärder, som en annan. 

Vem som är chef för respektive enhet framgår av kontaktuppgifterna på denna sida.

Via dokumentet på sidan ser du hur organisationen är uppbyggd.

Politisk styrning

Vill du veta vem som styr i socialnämnden klickar du på länken "Socialnämnd" på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Peter Simerholt
Sidan uppdaterad den 29 januari 2020