JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Tillstånd / Alkohol och tobak / Serveringstillstånd

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd

Tillstånd till servering av alkoholdrycker är inte en rättighet för vem som helst, utan ett förtroende från samhällets sida. Att bedriva alkoholservering är förknippat med ett stort ansvar och skall ske med återhållsamhet. Det får heller inte föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Därför ställer alkohollagen stora krav både på den som söker tillstånd och serveringslokalernas utformning.

Vid utredning av en ansökan om alkoholservering görs prövning av den sökandes allmänna lämplighet, serveringsställets utformning och serveringsställets belägenhet ur alkoholpolitisk synpunkt. Remisser tas bland annat från polis, skattemyndighet och kronofogdemyndighet. Godkännande från miljöenheten och brandskyddsmyndighet krävs också.

Kraven för permanenta serveringstillstånd är högre än för tillfälliga.

Undantag

Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas:

  • utan vinstintresse
  • i andra lokaler än där det bedrives yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker
  • vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
  • utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Alla fyra kriterierna måste vara uppfyllda för att man ska kunna omfattas av undantaget.

Anmälan om ändringar

Om du redan har ett tillstånd och vill ändra det ska du anmäla detta till Samhällsbyggnadsnämnden. Till exempel ombyggnad av serveringslokal eller nya serveringsansvariga. Även betydande förändringar av ägarförhållandena och upphörande av verksamheten ska anmälas. Anmälan om ändring görs på blanketten som du hittar i blankettarkivet.

Kunskapsprov

Du som ansöker om tillstånd till servering av alkohol behöver genomgå ett kunskapsprov. Kunskapsprovet genomförs hos alkohol- och tobakshandläggaren på kommunen. Du som redan har genomfört prov för högst tre år sedan, eller som redan har ett serveringstillstånd, behöver inte göra ett nytt prov.

Material för inläsning till kunskapsprovet finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Avgifter

Laholms kommun tar ut prövningsavgifter samt tillsynsavgifter enligt den taxa som beslutats av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Hur lång tid tar det?

Först när ansökan är komplett påbörjas utredningen. Samhällsbyggnadsnämnden strävar efter att beslut ska kunna lämnas inom 1 - 2 månader därefter.

Blanketter och riktlinjer

Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd kan fås på Medborgarservice i Stadshuset i Laholm eller via länk på denna sida.
Ansökningar görs på särskilda blanketter som du når via länken på denna sida. Du kan även höra av dig till alkohol- och tobakshandläggaren vars kontaktuppgifter finns på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sebastian Stjärneblad
Sidan uppdaterad den 24 augusti 2021