JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Tillstånd / Alkohol och tobak / Tobak / Egenkontrollprogram tobak

Egenkontrollprogram för försäljning av tobak

Ett egenkontrollprogram för försäljning av tobak bör innehålla följande uppgifter:

 • Namn på företaget
 • Uppgifter om försäljningsstället
 • Rutiner som visar hur verksamheten följer kraven i lagstiftningen

Rutiner som bör finnas med i egenkontroll-programmet

Märkning och innehållsdeklaration

Förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa som är avsedda att säljas till konsumenter ska vara försedda med följande märkning; allmän varning, informationstext samt en kombinerad hälsovarning där bl a rökavvänjningsinformation framgår. Om en förpackning saknar korrekt märkning får inte produkten tillhandahållas konsumenter.

Lämplig åtgärd kan t.ex. vara:

 • Att verksamheten kontrollerar märkningen och innehållsdeklarationen vid leverans med stöd av Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Innehåll i styckförpackningar

En styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 stycken cigaretter. En styckförpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram och portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Om en förpackning inte innehåller rätt mängd får inte produkten tillhandahållas konsumenter.

Lämplig åtgärd kan t.ex. vara:

 • Att verksamheten kontrollerar mängden som anges på förpackningarna vid leverans.
 • Informera personal om att cigarettpaket, rulltobaksförpackningar och portionsförpackningar med snus inte får öppnas och säljas styckvis.

Identitets- och säkerhetsmärkning

Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning som bl a gör det möjligt att fastställa datum, plats för tillverkningen och leveranskedja. Märkningen gör det möjligt att dentifiera, spåra och söka fram uppgifter om varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet.

Alla styckförpackningar med tobaksvaror, som släpps ut på marknaden, ska även vara försedda med en säkerhetsmärkning. Säkerhetsmärkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte. Den ska bestå av minst fem typer av äkthetsdetaljer, både synliga och osynliga.

Lämplig åtgärd kan t.ex. vara:

 • Att vid leverans och försäljning vara uppmärksam på säkerhetsdetaljerna och kontrollera att förpackningarna är försedda med: 
  - Guilloche, ett ornamentaliskt mönster som består av två eller fler sammanflätade band tryckta i flera icke-standardiserade mönster som ofta trycks med offsettryck. Synligt dekorativt mönster som vid misstanke om felaktigheter kontrolleras med förstoringsglas. 
  - Optisk varierbar tryckfärg som på nära håll är synligt som färgskiftningar och färgmönster och sammansmälter på längre håll till en enhetlig färg.
 • Att vid behov kontrollera 
  - Mikrotrycket, som är mycket små bokstäver. Detta mikrotryck syns som en tunn linje för blotta ögat, men kan läsas med förstoringsglas. Trots att det är smått är trycket skarpt, inte suddigt. 
  - Att pappret är icke-fluorescerande. Pappret ska inte återge något ljus i uv-belysning. 
  - Att tryckfärgen är av anti-stokestyp eller är fluorescerande. Detta kontrolleras med uv-ljus och trycket ska ge ifrån sig ett sken.

 

Kontakta Miljöenheten om du misstänker att förpackningarna har felaktig identitets- och säkerhetsmärkning.

Skylt om åldersgräns

I butiken ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt om åldersgräns.

Lämplig åtgärd kan t.ex. vara:

 • Att skyltar är placerade vid samtliga kassor och på platser där tobak finns till försäljning.
 • Att regelbundet kontrollera att skyltarna är synliga och att inga försäljnings-platser saknar skylt.

Ålderskontroll

Den som lämnar ut tobaksvaror ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet beträffande kundens ålder ska legitimation begäras. Om kunden inte har fyllt 18 år får tobaksvaror inte säljas eller lämnas ut på annat sätt. Det måste finnas rutiner för ålderskontroll även vid försäljning genom t.ex. automat, via postorder eller vid internetförsäljning.

Lämplig åtgärd kan t.ex. vara:

 • Personalen rekommenderas att begära legitimation av alla.
 • Kundens ålder kontrolleras med legitimation.
 • Vid tveksamheter om kundens ålder efterfrågas legitimation.
 • Om kunden inte är 18 år eller inte kan visa legitimation nekas köpet.
 • Om personalen misstänker att tobaken kommer att lämnas över till någon som är under 18 år nekas köpet (langning).
 • Om kunden är påstridig tillkallas annan personal eller chef.

Stöd till personalen

En näringsidkare som säljer tobaksvaror till konsumenter ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att de ska kunna följa tobakslagen och anslutande föreskrifter. Det är också viktigt att all personal som arbetar i kassan och lämnar ut tobak känner till sitt personliga straffansvar i samband med försäljningen.

Lämplig åtgärd kan t.ex. vara:

 • Att nyanställd personal informeras om verksamhetens rutiner och utbildas om reglerna i lagen om tobak och liknande produkter.
 • Att personalen utbildas i lagen om tobak och liknade produkter regelbundet.
 • Att personalen uppmanas att kontakta chef/ansvarig vid svåra situationer.

Förbud mot reklam

Det är endast tillåtet att marknadsföra tobaksvaror inne på försäljningsstället genom att tillhandahålla tobaksvarorna till försäljning och genom kommersiella meddelanden i tobaksvarornas närhet. Meddelandena får inte vara påträngande eller uppsökande och de får inte uppmana till bruk av tobak.

Lämplig åtgärd kan t.ex. vara:

 • Att inte tillåta marknadsföring av tobaksprodukter i butiken.
 • Att marknadsföring i den omfattning det är möjligt placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället.
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sebastian Stjärneblad
Sidan uppdaterad den 18 oktober 2019