Du är här: Start / Om kommunen / Tillstånd / Avfall

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Avfall

Varje kommun ansvarar enligt lag för att hushållsavfallet samlas in och tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Hushållen är skyldiga att följa de lokala föreskrifterna. Detta innebär att hushållet måste sortera avfallet och lämna respektive avfallsslag på rätt ställe.

Företagen är skyldiga att följa de lokala föreskrifterna. Detta innebär att de måste sortera avfallet och lämna respektive avfallsslag på rätt ställe.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan granskad den 23 juli 2019