JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Tillstånd / Cisterner

Cisterner

Särskilda regler gäller om du har en cistern för förvaring av diesel och olja eller andra brandfarliga vätskor i till exempel farmartank och oljetank.
Kontrollera din cistern så att den inte läcker olja.

Cistern utomhus,  placerad ovan eller under mark eller cistern placerad inomhus som rymmer volym 1-10 kubikmeter, ska kontrolleras regelbundet med 3 - 12 års intervall beroende på typ av cistern och om den finns inom eller utanför skyddsområde för vattentäkt. 

Kom ihåg datum för kontroll

Det är viktigt att du kontrollerar enligt gällande intervaller för att hindra läckage till mark och vatten. Förvara kontrollrapporten så att du kan visa upp den till exempel vid försäkringsfrågor.

Varför ska du vara försiktig?

Mark, vatten, växter och djur blir skadade  vid utsläpp av olja från läckande cisterner. Vattentäkter kan bli skadade och oanvändbara. 
Skadorna håller i sig länge och saneringskostnaderna är stora.

Du är skyldig att underrätta miljöenheten om du upptäcker att din cistern har läckt. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Eventuella skador kan man bara upptäcka vid en kontroll eller besiktning av cisternen. För att undvika skador finns bestämmelser om vilka cisterner som du  får använda, var de får ställas och hur ofta de ska besiktigas.

Töm och rengör cisterner som du inte använder och meddela miljöenheten.

Nyinstallation

Inför nyinstallation och flytt av cistern utomhus, ovan och i mark, ska du informera  miljöenheten i god tid innan du börjar använda cisternen (minst 4 veckor innan).

Återkommande kontroll

För cisterner ovan mark, i mark eller inomhus gäller också krav på återkommande kontroller (vart 6:e eller 12:e år). Har du sådana cisterner, förvissa dig om att de kontrolleras inom bestämda intervall.

Du måste alltid göra kontroll om:

  • en cistern eller rör-/slangledning till denna har blivit reparerad eller ändrad i större omfattning
  • cisternen har tagit skada
  • cisternen ska användas till annat syfte än tidigare
  • cisternen har blivit flyttad

Vattenskyddsområde

Särskilda regler gäller för cisterner inom skyddsområden för vattentäkter eller vattenskyddsområden. Det kan innebäral tätare kontroller eller invallning.

Övrigt

För installation av cisterner kan du behöva bygglov eller bygganmälan.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan granskad den 25 juli 2019