Du är här: Start / Om kommunen / Tillstånd / Färdtjänst

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning, som inte bara är tillfällig, kan du ha rätt till färdtjänst.

Det är Region Halland som prövar rätten till färdtjänst för dig som är folkbokförd i någon av Hallands kommuner, förutom Kungsbacka. Är du folkbokförd i Kungsbacka så ansöker du om tillstånd hos kommunens egen färdtjänsthandläggare.

Vem har rätt till färdtjänst?

Du kan vara berättigad till färdtjänst

  • om du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand
  • om du har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel som bussar och tåg

Brist på allmänna kommunikationer är inte i sig ett skäl för att beviljas färdtjänst. Hög ålder ger inte automatiskt rätt till färdtjänst.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan granskad den 25 juli 2019