JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Tillstånd / Lotteritillstånd och automatspel

Lotteritillstånd

Från och med den 1 januari 2019 heten den statliga myndighet som har det övergripande ansvaret för spel- och lotteriverksamheten i Sverige Spelinpektionen. Lotterier som anordnas för allmänheten regleras i Spellagen (SFS 2018:1138).På Spelinspektionens finns information om de lagar, förordningar och allmänna råd som reglerar verksamheten.

Tillstånd och tillsyn

Spelinspektionen prövar fr o m 2019 alla frågor om alla slags lotteritillstånd och har även tagit över handläggningen från Länsstyrelsen, som tidigare var tillståndsmyndighet när lotterier skulle bedrivas i flera kommuner i ett län.

Tidigare kunde även kommunen bevilja tillstånd för lotteri som anordnades i den kommun där föreningen huvudsakligen är verksam om detta inte inrymdes i den registrering som kommunen kan bevilja. Även denna typ av tillstånd och tillsyn har Spelinspektionen tagit över.

Vem kan få lotteriregistrering

Enligt Spellagen får kommunen bevilja registering till en svensk juridisk person som är en ideell förening och som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet, inte vägrar någon inträde som medlem om det inte finns särskilda skäl för detta samt behöver lotteriinkomster för sin verksamhet.

I Laholms kommun prövar kultur- och utvecklingsnämnden frågor om lotteriregistering samt utövar tillsyn över den lokala lotteriverksamheten. 

Registrering

En lotteriregistering innebär att lotterier får anordnas under en femårsperiod med ett sammanlagt insatsbelopp motsvarande 33 och 1/3 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor.

Ansökan

Ansökan om registering eller tillstånd inlämnas till Laholms kommun, Fritidsenheten, 312 80 Laholm senast två månader före planerad start av lotteri. Blankett kan skrivas ut från blankettarkivet på kommunens hemsida eller erhållas från Fritidsenheten, telefon 0430-153 02.

Blankett finns också under Föreningsinformation  - Blankettarkiv.

Lotteri utan tillstånd

Enligt de speciella förutsättningarna som regleras i 3 kapitlet 5 § Spellagen får en allmännyttig ideell förening anordna lotteri utan tillstånd i samband med en tillställning eller sammankomst som föreningen anordnar eller deltar i.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan granskad den 25 juli 2019