Du är här: Start / Om kommunen / Tillstånd / Parkeringstillstånd

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Parkeringstillstånd

Vem är berättigad?

En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter kan få tillstånd att använda en parkeringsruta för funktionshindrade personer. För att få detta måste du ha svårt att förflytta dig till eller från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen.

För rörelsehindrad person som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd endast i undantagsfall.

När gäller det?

Tillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör sin bil. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren är med i bilen.

Var gäller det?

 • på allmänt upplåten parkeringsplats
 • på parkeringsplats för funktionshindrad
 • på den del av gata eller väg där det råder parkeringsförbud

Tillståndet gäller inte

 • i parkeringshus
 • på privat mark
 • vid stoppförbud
 • i lastzon, taxizon och vändzon

Parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga parkeringsavgift. Kontakta aktuell kommun för besked. I Laholms kommun finns för närvarande inga parkeringsavgifter på allmän plats.

Ansökan

Blankett för ansökan om parkeringstillstånd för funktionshindrade finns på Medborgarservice.

Gör så här:

 • Fyll själv i uppgifterna på blankettens första sida
 • Be läkaren fylla i sida två på blanketten
 • Bifoga ett foto på dig själv tillsammans med din namnteckning
 • Skicka din ansökan till:                                                        Medborgarservice, Laholms Kommun 31280 Laholm

Ett parkeringstillstånd utfärdas efter gjord prövning. Vid förlängning krävs en ny ansökan och då görs även en ny prövning.

Utförligare information lämnas av Birgitta Eriksson, telefon 0430-150 00.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan granskad den 25 juli 2019

Medborgarservice

Medborgarservice

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice öppettider:

 • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
 • Torsdag klockan 07.45-17.30
 • Fredag klockan 07.45-17.00

Laholms kommuns telefonväxel öppnar klockan 08.00.