Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker

Trygg och säker

Förstora bilden - _DSC4104.jpg

Det skall upplevas tryggt och säkert att bo och vistas i Laholms kommun

Vår målsättning - Din säkerhet

Laholms kommun arbetar kontinuerligt för att det ska upplevas som tryggt och säkert att bo här, men också att vistas i kommunen. Genom information, utbildning, förebyggande- och riskreducerande åtgärder verkar vi för ett säkrare samhälle.

För att öka tryggheten och minska brottsligheten bedriver vi i Laholms kommun ett aktivt arbete, där vi hanterar risker och arbetar förebyggande genom information, rådgivning, stöd, utbildning och samverkan.

Kommunen ska driva och delta i verksamheter som kan påverka attityder och beteenden som bidrar till ökad säkerhet och trygghet bland kommunens invånare.

Säkerheten ska beaktas vid all planering som berör allmänheten.

Det brottsförebyggande arbetet i Laholms kommun är en samverkan mellan kommunen och polisen. Detta arbete bedrivs genom ett samverkansavtal och en handlingsplan. Syftet är att initiera, stimulera och främja sådana åtgärder på lokal nivå som leder till brottsförebyggande och trygghetsfrämjande resultat. Detta genom att bevara det medborgerliga initiativet och andra privata initiativ, samt åstadkomma en effektiv samverkan mellan det frivilliga arbetet och de olika myndigheternas åtgärder.

När olyckan är framme och du har behov av den kommunala räddningstjänsten finns vi i tätorterna Laholm, Knäred, Våxtorp och Hishult. Samtliga kårer är deltidskårer. I kommunen finns 74 deltidsanställda brandmän samt fem heltidsanställda insatsledare. Av dessa är 20 personer i ständig beredskap.

Åtta anställda i Laholm arbetar dagligen med drift- och underhåll, myndighetsutövning och förebyggande arbete.

Vill du veta mer om kommunens trygghets- och säkerhetsarbete, se kontakt på denna sida. 

Informationskanaler vid allvarlig händelse

Om en allvarlig händelse inträffar i Laholms kommun, som en naturkatastrof, giftutsläpp eller svår olycka, får du som kommuninvånare information via kommunens webbplats och Facebooksida.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Karin Martini
Sidan uppdaterad den 6 augusti 2019

Kontakt

Verksamhetschef

Niklas Wilsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-26701
Mobil: 070-600 38 80
Stämmovägen 1
312 34 Laholm

Relaterat material