Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Aktuellt trygghetsenkät

Trygghetsenkät bland kommuninvånarna

Förstora bilden - Kristian Nilsson_Karin Martini_nr2_2018-10.jpg

I början av oktober var Karin Martini och Kristian Nilsson på Stortorget i Laholm och ställde frågor till kommuninvånarna om hur de ser på sin trygghet. Bild: Christel Lind

Känner du dig trygg i ditt hem, orten du bor på och i kommunen i stort? Det vill Polisen i Laholm och Laholms kommun få svar på för att få en bild av invånarnas upplevda trygghet.

Under september och oktober kan alla som är bosatta i kommunen svara på en enkät som nås via länk på denna sida. Svar kan också lämnas via blankett på Medborgarservice i Laholms stadshus, i polishuset i Laholm och på de platser som polisen besöker i höst.

Fjärde enkäten

Höstens trygghetsenkät är den fjärde i ordningen. Med hjälp av denna kartläggs kommuninvånarnas syn på sin trygghet. Enkätsvaren bildar i sin tur grunden för det medborgarlöfte som skrivs mellan polisen och kommunen.

- Här ges en ypperlig möjlighet att påverka och belysa vilka eventuella problem man upplever i sin omgivning, säger kommunpolis Kristian Nilsson.

Medborgarlöfte och insatser

Sedan 2015 har polisen och kommunen gemensamt arbetat fram medborgarlöften. I tidigare undersökningar har kommuninvånare, oavsett bostadsort, upplevt störst otrygghet i området runt LP Hanssons väg i Laholm. I 2017-års undersökning var det inte lika uttalat. Centrala Laholm och Stadsparken nämndes i större utsträckning.

Efter tidigare års resultat har flera insatser gjorts både från kommunens och polisens sida. Några exempel:

  • Den högsta tillåtna hastigheten har sänkts eller kommer att sänkas till 40 km i kommunens mindre tätorter.
  • Belysningsarmaturer och lampor byts ut efter hand.
  • Buskage har röjts ibland annat vid Stadsparken och Folkhälsocentrum.
  • Farthinder har iordningställts på LP Hanssons väg i Laholm.
  • Trygghetsvandringar har genomförts ibland annat i centrala Laholm, Våxtorp och Veinge.
  • Polisen har ökat antalet person-, fordons- och hastighetskontroller.
  • Polisen har gjort fler besök på skolor.

Allt fler svarar

Under åren har antalet svar ökat från 250 till cirka 900. Fjolårets siffra hoppas Kristian Nilsson och Karin Martini, utredare inom trygghet och säkerhet på Laholms kommun, passera med god marginal.

- Ju fler som svarar desto bättre blir underlaget för kommande insatser för att öka den upplevda tryggheten för alla i vår kommun, säger de båda.

Två månader

Även i år kan enkäten besvaras under två månader, september och oktober. Dessutom görs riktade utskick till föreningar och grannsamverkansgrupper. Vid två tillfällen, onsdagen den 3 oktober klockan 10.00–11.30 på Stortorget i Laholm och torsdagen den 11 oktober klockan 17.00–19.00 vid Mellby center i Mellbystrand, ges också möjlighet att träffa Karin Martini och Kristian Nilsson.

Enkät

Enkäten når du via länk på denna sida.

Text: Lars Ingemarson

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Karin Martini
Sidan uppdaterad den 8 oktober 2018

Länk