Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Aktuellt trygghetsenkät

Trygghetsenkät bland kommuninvånarna

Förstora bilden - Karin Martini_Kristian Nilsson_2019-08.jpg

Förbud för fordonstrafik på Skottegränd i Laholm är ett exempel som kommunpolis Kristian Nilsson och säkerhetsstrateg Karin Martini lyfter fram som ett led i att öka den upplevda tryggheten.

Fyra år i rad har Polisen i Laholm och Laholms kommun kartlagt kommuninvånarnas upplevda trygghet. Med kartläggningen som grund har parterna utformat ett Medborgarlöfte till kommuninvånarna. Nu står årets undersökning för dörren.

I fjol nåddes den hittills största svarsfrekvensen. 1 036 personer över 16 år besvarade ett antal frågor om sin upplevda trygghet, fem procent av hela populationen.

Under årens lopp har i stort sett samma frågor återkommit. Därmed har enkäten blivit en bra värdemätare på eventuella förändringar. Årets enkät är öppen från den 1 september till den 31 oktober.

Hoppas på många svar

Kommunpolis Kristian Nilsson och Karin Martini, säkerhetsstrateg i Laholms kommun, hoppas att än fler kommuninvånare tar tillfället i akt att ge sin syn på tryggheten i kommunen.

- Ju fler som svarar desto bättre underlag får vi inför 2020 års Medborgarlöfte, säger de, och understryker att de också vill ha svar från dem som besvarat enkäten tidigare år. Under ett års tid kan ju mycket väl upplevelsen av trygghet/otrygghet förändras.

Synligare polis

I innevarande Medborgarlöfte utlovas större polisiär synlighet och extra satsning på trygghetsbefrämjande åtgärder i området som omfattar platsen utanför Coop, Campus Laholm, vissa delar av LP Hanssons väg och Glänninge sjö. Löftet har tillgodosetts bland annat via trygghetsvandringar i området, förbud mot fordonstrafik nattetid på Skottegränd samt större närvaro av poliser.

Trygghetsvandringarna har i sin tur resulterat i åtgärder för bättre belysning och att buskage tuktats eller plockats bort.

Mer synlig polis är något som Kristian Nilsson propagerar för bland sina kolleger. Och när han har en arbetsledande roll är han mån om att styra arbetspassen utifrån detta perspektiv.

Hög trygghetsfaktor

Sammantaget har åtgärderna gett effekt. För faktum är att den upplevda tryggheten bland kommuninvånarna ökat under årens lopp. I den senaste undersökningen uppgav 95,2 procent att de är trygga i sin bostad, 90,9 procent att de är trygga i området där de bor och 86,5 procent att de generellt sett är trygga i kommunen.

Träffa polis och säkerhetsstrateg

Förutom kommuninvånarnas synpunkter via enkäten fångar Kristian Nilsson och Karin Martini invånarnas uppfattning om tryggheten i kommunen när de möter dem på Maxi i Mellbystrand den 26 september klockan 17-19 och på Stortorget i Laholm den 27 september klockan 10-12.

Enkät

Via länk på denna sida når du enkäten.

Har du inte tillgång till en dator kan du vända dig till Medborgarservice i Laholms stadshus eller till Polisen i Laholm på Lantmannagatan för att få enkäten.

Text och bild: Lars Ingemarson

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: RB5
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Karin Martini
Sidan uppdaterad den 30 augusti 2019

Länk