JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brandfarlig och explosiv vara

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Brandfarlig och explosiv vara

Vissa ämnen som hanteras ute hos verksamheter eller privatpersoner har egenskaper som gör att de kan klassas som antingen brandfarliga eller explosiva. Har man ett brandfarligt eller explosivt ämne krävs det att det hanteras på ett säkert sätt.

Med hantering menas lagring, användning, säljning, köp av osv. Det finns många regler för hur du ska hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Om du yrkesmässigt hanterar brandfarliga eller explosiva varor krävs det i de flesta fall tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Lagar och Regler

 • Vilka lagar och regler gäller?

  Beroende på vilket ämne, vilka mängder av ämnet och vilken typ av hantering som sker gäller olika regler.

  Den senast uppdaterade information finns på MSB:s hemsida. Se länk till höger. 

  Till höger finns också information som MSB gett ut.

  Uppdaterad den 18 september 2020

Hantering

 • Vad är en brandfarlig vara?

  En brandfarliga vara kan antingen vara en:

   - Gas (t.ex. gasol, acetylen, brandfarliga och extremt brandfarliga  aerosoler

   - Vätska som har flampunkt lägre än 100°C (t.ex. bensin och spolarvätska)

   - Brandreaktiv vara (t.ex. organiska peroxider och ammoniumnitrat)

  Ett bra sätt för att veta om ett ämne är brandfarligt, är att titta i ämnets säkerhetsdatablad. Detta för att vissa förpackningar inte behöver ha symboler för brandfarligt på sig.

  Uppdaterad den 18 september 2020
 • Hur ska du hantera en brandfarlig vara?

  Alla hantering av en brandfarlig vara ska göras enligt de lagar och regler som finns för just det ämnet och den hantering du har.

  Det spelar ingen roll om man har tillstånd eller inte.

  Grundtanken är att den brandfarliga varan ska skyddas från sin omgivning. Samt att hanteringen sker på ett säkert sätt och att de som har hanteringen kan sitt ämne.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet som ger ut föreskrifter, allmänna råd och handböcker kring brandfarliga varor. För att se hur du ska hantera dina varor behöver du gå in på deras sida och hitta den senast informationen, eller klicka här.

  Uppdaterad den 18 september 2020
 • Vad är en explosiv vara?

  En explosiv vara kan vara antingen ett/en:

   - Ämne

   - Blandning

   - Föremål

  som har tillverkats i syfte för att skapa en explosion eller en pyrotekniskt effekt (ex. fyrverkeri).

  Uppdaterad den 18 september 2020
 • Hur ska du hantera en explosiv vara?

  Oavsett om hanteringen är tillståndspliktig eller inte så ska du hantera ditt ämne enligt de hanteringskrav som finns, i gällande lagar och regler. 

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet som ger ut föreskrifter, allmänna råd och handböcker. För att se hur du ska hantera dina varor behöver du gå in på deras sida och hitta den senast informationen, här

  Uppdaterad den 18 september 2020

Tillstånd

 • När behöver du tillstånd?

  Om en viss mängd eller typ av en brandfarlig eller explosiv vara hanteras kan ett tillstånd behöva sökas. 

  Tillstånd för hanteringen söks hos Räddningstjänsten i Laholms kommun.

  Uppdaterad den 18 september 2020
 • Hur går det till när du får ett tillstånd?

  För att ett tillståndsärende ska påbörjas behöver du först skicka in en ansökan om hantering av tillstånd. Blanketter finns här och kan skickas till raddningstjansten@laholm.se

  När räddningstjänsten har fått in ansökan påbörjas tillståndsprocessen och går till enligt bilden nedan:

  IN MED BILD

  Uppdaterad den 18 september 2020
 • Vad kostar ett tillstånd?

  Tillståndets kostnad ska täcka den tiden som handläggningen tar. Avgiften bygger på en timtaxa och höjs årligen via index. Då taxan är timstyrd avgör komplexiteten på din verksamhet hur lång tid handläggningen tar.

  Taxan går att se här.

  Uppdaterad den 18 september 2020
 • När får du börja använda den brandfarliga/explosiva varan?

  När du fått ett tillstånd är det vitkigt att du tittar igenom beslutet.

  Det kan vara så att en avsyning behöver göras innan du får börja din hantering. Det innebär att att du behöver kontakta räddningstjänsten och boka en avsyning.

  Normalt innebär det att papper, intyg och ett platsbesök behöver genomföras. Efter avsyningen får du ett protokoll som säger om du får påbörja hanteringen eller inte. Protokollet kan även innehålla punkter som du behöver åtgärda för att tillståndet ska vara giltligt.

  Uppdaterad den 18 september 2020
 • Vad är en avsyning?

  Avsyning är normalt ett möte och en genomgång av din hantering, som avgör om du får påbörja din hantering eller inte. Normalt går vi igenom anläggninga/hanteirngen, kontrollerar papper och intyg och undersöker dina rutiner vid en eventuellt händelse.

  Det står i tillståndet om avsyning behövs eller inte och själva avsyningen äv avgörande för att din hantering ska kunna påbörjas.

  Uppdaterad den 18 september 2020
 • Vad är en föreståndare?

  Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet för brandfarliga eller explosiva varor behöver ha en eller flera föreståndare utsedda.

  En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften. Han/hon ska ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet hanteringen ingår i.

  Viktigt för att en föreståndare ska lyckas med sin uppgift är att det finns:

   - Tillräcklig delegation i organisationen

   - Möjligheter att följa hanteringen av brandfarlig/brandreaktiv vara

   - Möjligheter att kunna hålla sig uppdaterad om lagstiftning och tillämpliga föreskrifter

   - Möjligheter att upprätthålla tillräcklig kompetens

   

  Explosiva varor

  För explosiva varor görs en prövning av föreståndaren. Det innebär att utdrag görs från belastningsregistret. Inga av dessa utdrag sparas.

  Uppdaterad den 18 september 2020

Tillsyn av hanteringen

 • Vad är en tillsyn?

  Tillsyn är ett besök från tillståndsmyndigheten (i detta fall räddningstjänsten), där hanteringen kontrolleras.

  Tillsynen ska hjälpa dig att se att din hantering är säker och görs på rätt sätt.

  Räddningstjänsten bokar en tillsyn med dig, normalt mitt emellan tillståndstiden. Kostnad för tillsynen finns här.

  Uppdaterad den 25 september 2020

Olycksrapportering

 • Om något inträffat?

  Om en olycka inträffar som beror på din hanteirng eller det ämne som du hanterar kan det behöva anmälas till tillståndsmyndigheten (räddningstjänsten).

  Det gör du enklast genom att mejla raddningstjansten@laholm.se och där lämnar uppgifter kring vad som hänt, vad ni tänker göra för att det inte ska hända igen, samt kontaktuppgifter.

  Om Räddningstjänsten varit på plats i samband med tillbudet anses rapporteringen vara uppfylld.

  Uppdaterad den 25 september 2020
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofia Frindberg
Sidan uppdaterad den 18 september 2020