JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brandfarlig och explosiv vara / Hantering / Hur ska du hantera en brandfarlig vara?

Hur ska du hantera en brandfarlig vara?

Alla hantering av en brandfarlig vara ska göras enligt de lagar och regler som finns för just det ämnet och den hantering du har.

Det spelar ingen roll om man har tillstånd eller inte.

Grundtanken är att den brandfarliga varan ska skyddas från sin omgivning. Samt att hanteringen sker på ett säkert sätt och att de som har hanteringen kan sitt ämne.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet som ger ut föreskrifter, allmänna råd och handböcker kring brandfarliga varor. För att se hur du ska hantera dina varor behöver du gå in på deras sida och hitta den senast informationen, eller klicka här.

/link/df269a0e9cab4b57a38bb47c1abcc1a5.aspx?epslanguage=sv