JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brandfarlig och explosiv vara / Hantering / Hur ska du hantera en explosiv vara?

Hur ska du hantera en explosiv vara?

Oavsett om hanteringen är tillståndspliktig eller inte så ska du hantera ditt ämne enligt de hanteringskrav som finns, i gällande lagar och regler. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet som ger ut föreskrifter, allmänna råd och handböcker. För att se hur du ska hantera dina varor behöver du gå in på deras sida och hitta den senast informationen, här

/link/df269a0e9cab4b57a38bb47c1abcc1a5.aspx?epslanguage=sv