JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brandfarlig och explosiv vara / Hantering / Vad är en brandfarlig vara?

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Vad är en brandfarlig vara?

En brandfarliga vara kan antingen vara en:

 - Gas (t.ex. gasol, acetylen, brandfarliga och extremt brandfarliga  aerosoler

 - Vätska som har flampunkt lägre än 100°C (t.ex. bensin och spolarvätska)

 - Brandreaktiv vara (t.ex. organiska peroxider och ammoniumnitrat)

Ett bra sätt för att veta om ett ämne är brandfarligt, är att titta i ämnets säkerhetsdatablad. Detta för att vissa förpackningar inte behöver ha symboler för brandfarligt på sig.

/link/df269a0e9cab4b57a38bb47c1abcc1a5.aspx?epslanguage=sv