JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brandfarlig och explosiv vara / Hantering / Vad är en brandfarlig vara?

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Vad är en brandfarlig vara?

En brandfarliga vara kan antingen vara en:

 - Gas (t.ex. gasol, acetylen, brandfarliga och extremt brandfarliga  aerosoler

 - Vätska som har flampunkt lägre än 100°C (t.ex. bensin och spolarvätska)

 - Brandreaktiv vara (t.ex. organiska peroxider och ammoniumnitrat)

Ett bra sätt för att veta om ett ämne är brandfarligt, är att titta i ämnets säkerhetsdatablad. Detta för att vissa förpackningar inte behöver ha symboler för brandfarligt på sig.

/link/df269a0e9cab4b57a38bb47c1abcc1a5.aspx?epslanguage=sv