JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brandfarlig och explosiv vara / Hantering / Vad är en brandfarlig vara?

Vad är en brandfarlig vara?

En brandfarliga vara kan antingen vara en:

 - Gas (t.ex. gasol, acetylen, brandfarliga och extremt brandfarliga  aerosoler

 - Vätska som har flampunkt lägre än 100°C (t.ex. bensin och spolarvätska)

 - Brandreaktiv vara (t.ex. organiska peroxider och ammoniumnitrat)

Ett bra sätt för att veta om ett ämne är brandfarligt, är att titta i ämnets säkerhetsdatablad. Detta för att vissa förpackningar inte behöver ha symboler för brandfarligt på sig.

/link/df269a0e9cab4b57a38bb47c1abcc1a5.aspx?epslanguage=sv