JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brandfarlig och explosiv vara / Tillstånd

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Tillstånd

Om en viss mängd eller typ av en brandfarlig eller explosiv vara hanteras kan ett tillstånd behöva sökas. 

Tillstånd för hanteringen söks hos Räddningstjänsten i Laholms kommun. 

Blanketter för att söka finns under Blankettarkivet eller här till höger. Blanketterna kan skickas in till raddningstjansten@laholm.se

Oavsett om hanteringen är tillståndspliktig eller inte så ska hanteringen av de brandfarliga varorna vara betryggande ur brand- och explosionssynpunkt, vilket i praktiken innebär att hanteringen ska följa hanteringskraven i både Lag och Föreskrift.

 • När behöver du tillstånd?

  Om en viss mängd eller typ av en brandfarlig eller explosiv vara hanteras kan ett tillstånd behöva sökas. 

  Tillstånd för hanteringen söks hos Räddningstjänsten i Laholms kommun.

  Uppdaterad den 18 september 2020
 • Hur går det till när du får ett tillstånd?

  För att ett tillståndsärende ska påbörjas behöver du först skicka in en ansökan om hantering av tillstånd. Blanketter finns här och kan skickas till raddningstjansten@laholm.se

  När räddningstjänsten har fått in ansökan påbörjas tillståndsprocessen och går till enligt bilden nedan:

  IN MED BILD

  Uppdaterad den 18 september 2020
 • Vad kostar ett tillstånd?

  Tillståndets kostnad ska täcka den tiden som handläggningen tar. Avgiften bygger på en timtaxa och höjs årligen via index. Då taxan är timstyrd avgör komplexiteten på din verksamhet hur lång tid handläggningen tar.

  Taxan går att se här.

  Uppdaterad den 18 september 2020
 • När får du börja använda den brandfarliga/explosiva varan?

  När du fått ett tillstånd är det vitkigt att du tittar igenom beslutet.

  Det kan vara så att en avsyning behöver göras innan du får börja din hantering. Det innebär att att du behöver kontakta räddningstjänsten och boka en avsyning.

  Normalt innebär det att papper, intyg och ett platsbesök behöver genomföras. Efter avsyningen får du ett protokoll som säger om du får påbörja hanteringen eller inte. Protokollet kan även innehålla punkter som du behöver åtgärda för att tillståndet ska vara giltligt.

  Uppdaterad den 18 september 2020
 • Vad är en avsyning?

  Avsyning är normalt ett möte och en genomgång av din hantering, som avgör om du får påbörja din hantering eller inte. Normalt går vi igenom anläggninga/hanteirngen, kontrollerar papper och intyg och undersöker dina rutiner vid en eventuellt händelse.

  Det står i tillståndet om avsyning behövs eller inte och själva avsyningen äv avgörande för att din hantering ska kunna påbörjas.

  Uppdaterad den 18 september 2020
 • Vad är en föreståndare?

  Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet för brandfarliga eller explosiva varor behöver ha en eller flera föreståndare utsedda.

  En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften. Han/hon ska ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet hanteringen ingår i.

  Viktigt för att en föreståndare ska lyckas med sin uppgift är att det finns:

   - Tillräcklig delegation i organisationen

   - Möjligheter att följa hanteringen av brandfarlig/brandreaktiv vara

   - Möjligheter att kunna hålla sig uppdaterad om lagstiftning och tillämpliga föreskrifter

   - Möjligheter att upprätthålla tillräcklig kompetens

   

  Explosiva varor

  För explosiva varor görs en prövning av föreståndaren. Det innebär att utdrag görs från belastningsregistret. Inga av dessa utdrag sparas.

  Uppdaterad den 18 september 2020
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofia Frindberg
Sidan uppdaterad den 18 september 2020