JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brandfarlig och explosiv vara / Tillstånd / Vad är en föreståndare?

Vad är en föreståndare?

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet för brandfarliga eller explosiva varor behöver ha en eller flera föreståndare utsedda.

En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften. Han/hon ska ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet hanteringen ingår i.

Viktigt för att en föreståndare ska lyckas med sin uppgift är att det finns:

 - Tillräcklig delegation i organisationen

 - Möjligheter att följa hanteringen av brandfarlig/brandreaktiv vara

 - Möjligheter att kunna hålla sig uppdaterad om lagstiftning och tillämpliga föreskrifter

 - Möjligheter att upprätthålla tillräcklig kompetens

 

Explosiva varor

För explosiva varor görs en prövning av föreståndaren. Det innebär att utdrag görs från belastningsregistret. Inga av dessa utdrag sparas.

/link/fb53658e93df405bb773ed7cda578ad4.aspx?epslanguage=sv