JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brandfarlig och explosiv vara / Tillsyn av hanteringen

Tillsyn av hanteringen

Tillsynen sköts av räddningstjänsten. Vid en tillsyn gör tillsynsförrättaren en bedömning huruvida lagstiftning och eventuella villkor efterlevs av verksamhetsutövaren.

Missköts hanteringen eller om omgivningsförutsättningarna förändrats sedan tillstånd meddelades kan räddningstjänsten kalla tillbaka tillståndet eller förelägga om rättelseåtgärd. Räddningstjänsten kan även besluta om omedelbart förbud om skäl föreligger. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet allvarlig bryter mot kraven kan åtalas med böter eller fängelse som följd.

  • Vad är en tillsyn?

    Tillsyn är ett besök från tillståndsmyndigheten (i detta fall räddningstjänsten), där hanteringen kontrolleras.

    Tillsynen ska hjälpa dig att se att din hantering är säker och görs på rätt sätt.

    Räddningstjänsten bokar en tillsyn med dig, normalt mitt emellan tillståndstiden. Kostnad för tillsynen finns här.

    Uppdaterad den 25 september 2020
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofia Frindberg
Sidan uppdaterad den 18 september 2020