Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete

Ett av kommunens målområden är Trygg välfärd.

Detta är ett av målen:

Vi ska, i samverkan med andra, arbeta för att vara en kommun som ger kommuninvånarna goda förutsättningar för hälsa, trygghet och säkerhet

Ett gemensamt resultatmål är:

Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen.

Med utgångspunkt i detta arbetar kommunen aktivt med det brottsförebyggande arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med bl.a. polismyndigheten. Kommunpolisen deltar i flera av kommunens utvecklingsgrupper, såsom Trygghet och Säkerhet. Denna tjänstemannagrupp träffas regelbundet och behandlar främst operativa frågor. Representanter från kommunens samtliga verksamheter deltar.

Det brottsförebyggande arbetet omfattar även grannsamverkan, trygghetsvandringar, medborgardialoger och medborgarlöften.

Kommunpolisen deltar även i den Sociala insatsgruppen (SIG). Det är en verksamhet inom Socialtjänsten, som förutom Polisen, samverkar med bland annat Frivården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. SIG arbetar med ungdomar, som antingen är i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller behöver stöd och hjälp för att bryta med kriminella nätverk.

Det brottsförebyggande arbetet är samhällets gemensamma ansvar och kräver ett brett engagemang. De flesta brott som drabbar människor begås i den egna närmiljön. Med en bred front på lokal nivå bekämpas brottslighet och otrygghet mest effektivt.

Det centrala i arbetet är att stötta, uppmuntra och driva insatser som ökar tryggheten och minskar brottsligheten i kommunen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Karin Martini
Sidan uppdaterad den 20 februari 2019

Kontakt

Säkerhetsstrateg

Karin Martini
Direkt: 0430-267 05
Stämmovägen 1
31234 Laholm

Relaterad information