JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete

Ett av kommunens målområden är Trygghet och folkhälsa.

Detta är ett av målen:

Vi ska, i samverkan med andra, arbeta för att vara en kommun som ger kommuninvånarna goda förutsättningar för hälsa, trygghet och säkerhet.

Ett gemensamt resultatmål är:

Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen.

Med utgångspunkt i detta arbetar kommunen aktivt med det brottsförebyggande arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med bl.a. polismyndigheten. Kommunpolisen samverkar och deltar i flera av kommunens verksamheter.

Det brottsförebyggande arbetet omfattar även grannsamverkan, trygghetsvandringar, medborgardialoger och medborgarlöften.

Kommunpolisen deltar även i den Sociala insatsgruppen (SIG). Det är en verksamhet inom Socialtjänsten, som förutom Polisen, samverkar med bland annat Frivården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. SIG arbetar med ungdomar, som antingen är i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller behöver stöd och hjälp för att bryta med kriminella nätverk.

Det brottsförebyggande arbetet är samhällets gemensamma ansvar och kräver ett brett engagemang. De flesta brott som drabbar människor begås i den egna närmiljön. Med en bred front på lokal nivå bekämpas brottslighet och otrygghet mest effektivt.

Det centrala i arbetet är att stötta, uppmuntra och driva insatser som ökar tryggheten och minskar brottsligheten i kommunen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofia Frindberg
Sidan uppdaterad den 11 januari 2021