Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brottsförebyggande arbete / Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse

För 2018-2020 har det slutits en samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Halmstad (Halmstad samt Laholm), Kriminalvården och Laholms kommun. Sedan flera år finns ett nära och välfungerande samarbete mellan aktörerna på många områden. Det långsiktiga syftet med överenskommelsen är att den ska vara ett verktyg för fort­löpande diskussioner om prioriteringar, gemensamma insatser och utvecklingsmöjligheter.

Aktörerna har förbundit sig att aktivt medverka och tillskjuta de resurser som krävs.

Fyra prioriterade målområden har tagits fram:

  1. Vidareutveckla och fullfölja samverkan kring sociala insatsgrupper (förebygga att prioriterade individer återfaller i kriminalitet).
  2. Arbeta brottsförebyggande med ungdomar i åldern 13-24 (genom aktiviteter och sysselsättning få ungdomar till att avhålla sig från kriminalitet).
  3. Samverka och arbeta förebyggande kring våldsbejakande extremism.
  4. Upptäcka, förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
  5. Fortsätta arbetet med medborgarlöften.
  6. Vidareutveckla och uppmuntra till fortsatt aktiv grannsamverkan i kommunen.

En utvärdering av samverkansöverenskommelsen ska genomföras under 2020 inför arbetet med framtagandet av en ny överenskommelse.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Karin Martini
Sidan uppdaterad den 6 augusti 2019

Kontakt

Säkerhetsstrateg

Karin Martini
Direkt: 0430-267 05
Stämmovägen 1
31234 Laholm

Relaterat material