JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brottsförebyggande arbete / Samverkansöverenskommelse

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Samverkansöverenskommelse

För 2018-2020 har det slutits en samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Halmstad (Halmstad samt Laholm), Kriminalvården och Laholms kommun. Sedan flera år finns ett nära och välfungerande samarbete mellan aktörerna på många områden. Det långsiktiga syftet med överenskommelsen är att den ska vara ett verktyg för fort­löpande diskussioner om prioriteringar, gemensamma insatser och utvecklingsmöjligheter.

Aktörerna har förbundit sig att aktivt medverka och tillskjuta de resurser som krävs.

Fyra prioriterade målområden har tagits fram:

  1. Vidareutveckla och fullfölja samverkan kring sociala insatsgrupper (förebygga att prioriterade individer återfaller i kriminalitet).
  2. Arbeta brottsförebyggande med ungdomar i åldern 13-24 (genom aktiviteter och sysselsättning få ungdomar till att avhålla sig från kriminalitet).
  3. Samverka och arbeta förebyggande kring våldsbejakande extremism.
  4. Upptäcka, förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
  5. Fortsätta arbetet med medborgarlöften.
  6. Vidareutveckla och uppmuntra till fortsatt aktiv grannsamverkan i kommunen.

En utvärdering av samverkansöverenskommelsen ska genomföras under 2020 inför arbetet med framtagandet av en ny överenskommelse.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Karin Martini
Sidan uppdaterad den 18 maj 2020