JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brottsförebyggande arbete / Grannsamverkan

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en vanlig metod för att förebygga brott och otrygghet i bostadsområden. Metoden innebär att de boende ser över den egna bostadens skydd samt hjälper varandra att vaka över bostäderna och vad som händer och sker i området.

Syftet är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet, såsom bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. Detta genom ökad uppmärksamhet från de boende i området och kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

I Laholms kommun bedrivs arbetet med grannsamverkan i ett samarbete mellan kommunpolisen och kommunens säkerhets enhet.

Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 36 procent enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).   

Historik

Grannsamverkan är en etablerad brottsförebyggande metod i Sverige. Konceptet växte fram i början av 1970-talet i Seattle i USA och har sedan fått spridning över stora delar av världen. Den första verksamheten i Sverige startade i Linköping år 1985.

Kort om att driva grannsamverkan

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i närområdet.

- Kontaktombud utses för respektive område, gärna två stycken ombud per område.

- Ombuden går runt i området och sprider information till hushållen och tar upp deltagare.

- Deltagarnas kontaktuppgifter sammanställs.

- Det är viktigt att ombuden har en komplett lista med allas mailadresser, eftersom de ska kunna hålla gruppen informerad.

 - Till kommunen skickas enbart kontaktombudens uppgifter in samt deltagarnas adresser.

- Information från kommunpolisen eller kommunen förväntas spridas till alla deltagare via kontaktombuden.

- När adresslistor har kommit in kommer skyltningsmaterial att delas ut utefter områdets behov.

Viktigt att tänka på är att utse kontaktombud för det utvalda området!

Ombudens kontaktuppgifter samt övriga deltagares adresser mailas in till karin.martini@laholm.se

 

 

Behöver alla vara med?

Nej, alla måste inte vara med. Det är frivilligt! Det är bra om 70-80 procent av områdets grannar/hushåll är med, men hälften räcker.

Kostnad

Det kostar inget att vara med i grannsamverkan. Alla som väljer att vara med får skyltar och dekaler.

Löpande arbete

Generellt handlar det om att vara nyfiken och hålla lite extra koll. Titta till varandras hus när någon är bortrest, ta hand om posten och gå ut och kolla när ett larm går från något hus eller en bil.

Man bestämmer själv vad grannsamverkan ska innebära i just det egna området.

Det är också viktigt att anmäla de brott som sker, till exempel skadegörelse och stölder. Även om de inte ska utredas så har det ett värde för polisen att veta när något sker i ett specifikt område. Polisen är bland annat intresserad av att få tips om fordon och personer som avviker från det normala vardagsmönstet.

Nyhetsbrev skickas ut från Polisen och kommunens säkerhetsenhet under året.

Läs mer om hur det går till att starta upp grannsamverkan:

http://samverkanmotbrott.se/starta-grannsamverkan/

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofia Frindberg
Sidan uppdaterad den 14 september 2023