JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brottsförebyggande arbete / Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandring vid Glänninge sjö, mars 2017.

Känner du dig trygg i ditt område? Eller går du alltid en omväg förbi ett visst ställe? Kanske finns det några platser där du inte vill att dina barn går själva? Springer du helst inte en viss sträcka när det är mörkt? Då kan det vara läge för en trygghetsvandring.

Vad är en trygghetsvandring?

En trygghetsvandring är en metod att upptäcka och åtgärda platser som upplevs otrygga eller osäkra. Metoden utvecklades i Göteborg under 1990-talet och har sedan dess spridits både nationellt och internationellt.

En trygghetsvandring innebär att representanter från kommun och myndigheter promenerar tillsammans med de som bor eller vistas i ett visst område. Gemensamt tittar man på vad som känns otryggt i utemiljön och försöker hitta lösningar. Det är inte bara det otrygga som noteras, utan även det upplevs som tryggt och vackert. Allt sammanställs i ett protokoll. Inom kommunens arbete med målområde 4 Trygghet och folkhälsa förs sedan en diskussion kring vandringens resultat. En ansvarsfördelning och prioriteringar görs. En tidsbestämning sätts för när respektive åtgärd ska vara genomförd. Exempel på åtgärder som kan framkomma är lagning av trasig belysning, förbättrad belysning, beskärning av eller borttagning av skymmande buskage.

Om åtgärderna berör en privat fastighetsägare är det alltid upp till denna att besluta om förändringarna genomförs.

Vill du föreslå en trygghetsvandring?

Lämna gärna in förslag om var det finns behov av trygghetsvandringar i Laholms kommun. Ta kontakt med karin.martini@laholm.se.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofia Frindberg
Sidan uppdaterad den 13 januari 2023