JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Särskilt riskfyllda verksamheter

Särskilt riskfyllda verksamheter

I Laholms kommun finns ett antal verksamheter som har en sådan verksamhet, att en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor och miljö. Det kan t.ex. vara att de har en stor kemikaliehantering eller att en brand kan orsaka stor skada på omgivningen.

Det finns olika lagstifningar som ställer krav på dessa särskilt riskfyllda verksamheter och beroende på typ av verksamhet delas de in i olika nivåer.

  • Farlig verksamhet - enligt Lag (2003:778) om Skydd mot Olyckor
    (kan även kallas för 2.4-anläggningar).
  • Seveso låg - enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.
  • Seveso hög - enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.

Indelningen handlar om vilka krav som ställs på verksamheten vad gäller att förebygga, planera och hantera en händelse. 

Är en verksamhet en Seveso-anläggning, blir den också automatiskt en 2.4-anläggning.

Indelningen påverkar också vem som är tillsynsmyndighet, för Sevesolagstifningen har Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket ansvaret för tillsynerna. Medan en 2.4-anläggning tillsynas av kommunen. I Laholms kommun har Räddningstjänsten ansvar för att utföra tillsynen.

Vid en händelse

Om en olyckshändelse inträffar kommer verksamheten larma och begära hjälp utefter behovet på plats. Skulle en händelse vara så allvarlig att den kan påverka allmänheten i omgivningen kommer ett "viktig meddelande till allmänheten" (VMA) att utfärdas. Normalt innebär det att man ska hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Mer om VMA kan läsas här.

Insatsplan

Alla verksamheter som klassas som farliga verksamheter eller låg/hög enligt Seveso har på sig att ta fram en insatsplan tillsammans med räddningstjänsten. Insatsplanen ska hjälpa berörda parter vid en händelse med att t.ex. snabbt få ut information till allmänheten, skydda delar av verksamheten se till att stänga av olika pumpar, brunnar etc.

Mer om hur en insatsplan ska utformas går att läsa kring länkarna till höger. Räddningstjänsten i Laholm önskar att brandskyddsföreningens modell används vid utförandet.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 16 september 2020